understreck

(underscore) – tecknet _. – Det användes på skriv­maskiner för understrykningar. (Först skrev man ordet, sedan backade man och lade till _ under varje bokstav som skulle strykas under.) – På datorer används understreck främst för att markera ord­mellan­rum där man inte kan använda mellan­slag. I ren text används understreck också för att markera understrykning: man skriver _understrykning_ om man inte kan skriva understrykning. – Se också Datatermgruppen (länk).

[tecken] [ändrad 15 januari 2019]