Unix system laboratories

avvecklat dotterföretag till AT&T, an­svarigt för AT&T:s Unix-verk­sam­het 1989—1993. – Unix system labora­tories började som en av­delning inom AT&T, Unix soft­ware ope­ration, när AT&T på 1980-talet kommer­si­ali­se­rade Unix System V. 1989 blev det ett helägt dotter­bolag till AT&T, och 1990 bytte det namn till Unix system labora­tories. Det ägde rättig­heterna till varumärket Unix och till System V. – Verk­sam­heten och Unix System V såldes 1993 till Novell, som 1995 sålde det vidare till SCO. – Rättig­heterna till varu­märket Unix överläts sam­tidigt till bransch­orga­nisa­tionen X/Open†, numera The open group. Därmed upphörde verk­sam­heten.

[företag] [nerlagt] [unix] [ändrad 17 februari 2018]