utklockning

(timeout) – automatisk utloggning eller avstängning av dator efter en förutbestämd period av inaktivitet. Utklockning används som säkerhetsåtgärd för att försvåra för obehöriga att an­vända program på en dator som lämnats utan till­syn.

[it-säkerhet] [ändrad 20 november 2014]