Valfie

  1. – en app som spreds före riks­dags­valet 2014 för att samla stöd åt den dåvarande Allians­regeringen. – Ini­tia­tivet till Valfie togs av Johan Staël von Hol­­stein. Namnet an­spelar på selfie. – Appen gav varje an­vänd­are möjlighet att skapa en egen val­­affisch med en bild på an­vändaren. Men mot­ståndare till Alliansen upptäckte snabbt att det gick lika bra att använda Valfie för att sprida budskap mot Alliansen. – Sam­tidigt som Valfie spreds drev Staël von Holstein kampanjen Help save Sweden from socialism med målet att samla in 150 000 dollar senast den 27 august 2014. När tiden var ute hade 877 dollar samlats in;
  2. – även: valfie själv­porträtt (selfie) som har tagits när man röstar i valet.

– In English: Valfie was an app that was distributed before the Swedish parlia­mentary elections, September 14, 2014, with the purpose of supporting the non-socialist Alliansen govern­ment (”the Alliance”). It was initiated by Johan Staël von Holstein. The name Valfie is a com­pound of Swedish val (elections) and selfie. Users of Valfie could create their own election placards using self-portraits or other images and text. However, opponents of the Alliansen government soon discovered that Valfie could carry the opposite message as well. – While Valfie was spread, Johan Staël von Holstein also ran the crowd-funding campaign Help save Sweden from socialism. Its goal was to raise 150,000 US dollars by August, 27. However, only 877 dollars were raised.  – The word valfie is also used for election selfies, for example of somebody holding up his or her voting card. – For more summaries in English, please click on this link.