vi

en editor som utvecklades 1976 för Unix av Bill Joy. – vi är alltså ett slags ord­behandlare för programmering. vi ingår i den officiella Unixstandarden och följer med i alla Unixbaserade operativsystem. Det har också portats till andra operativsystem. –  Namnet: vi är en förkortning för visual: vi var nämligen en av de första editorerna som visade programkoden på bildskärm, som i en ordbehandlare, i stället för att rad för rad redovisa programmerarens inmatningar (utan möjlighet att backa). Det uttalas på engelska ”vi aj”, och skrivs med litet v.

[programmering] [ändrad 17 september 2021]

Dagens ord: 2013-07-22