View-Master

klassisk leksak som visar stereoskopiska bilder. – En View-Master är en betraktnings­apparat som visar en bild för vänster öga och en annan, nästan likadan bild för höger öga. (Bilderna är diabilder som finns på runda skivor. De två bilder som är mitt emot varandra på skivan hör ihop.) Det är samma motiv, men avbildat ur lite olika vinklar, motsvarande avståndet mellan ögonen. Resultatet blir en stereo­skopisk effekt. – View-Master lanserade i samarbete med Google 2015 en digital version, ett slags 3d‑glas­ögon. Den måste kombi­neras med en Android-telefon för att fungera. Den digitala View-Mastern skapar ett slags virtuell verk­lig­het som ger betraktaren möjlig­het att röra sig i den illusion av verklig­het som hon betraktar. – Se View-Master: länk. – Jäm­för med Google Card­board och Micro­soft VR Kit.

[3d] [ändrad 2 oktober 2017]

Dagens ord: 2015-03-22