View-Master

Ljusbrun View-Master med en skiva.en klassisk leksak som visade stereoskopiska bilder. – En View-Master var en betraktnings­apparat hölls framför ögonen och visade en bild för vänster öga och en annan, nästan likadan bild för höger öga. (Bilderna var diabilder som fanns på runda skivor. De två bilder som är mitt emot varandra på skivan hörde ihop.) Det var samma motiv, men avbildat ur lite olika vinklar, motsvarande avståndet mellan ögonen. Resultatet blev en stereo­skopisk effekt. Under 2010-talet slutade View-Master med de klassiska betraktningsapparaterna och skivorna och gick över till att utveckla och sälja leksaker för stereoskopisk virtuell verklighet, även de nerlagda under 2019. – View‑Master lanserade i samarbete med Google 2015 en digital version, ett slags 3d‑glasögon. Den måste kombi­neras med en Android‑telefon för att fungera. Den digitala View-Mastern skapar ett slags virtuell verk­lig­het som ger betraktaren möjlig­het att röra sig i den illusion av verklighet som hon betraktar. – Se View-Master: länk. – Jämför med Google Card­board och Micro­soft VR Kit.

[3d] [ändrad 2 januari 2020]

Dagens ord: 2015-03-22