virusskydd

antivirusprogram – program som upptäcker och oskadliggör datavirus. Virusskydd känner igen datavirus med ledning av virusdefinitioner. Nya virusdefinitioner måste hämtas så ofta som möjligt från det företag som har levererat virusskyddet. Virusskydd kan köpas för installation på persondatorer, men företagsnätverk har ofta ett gemensamt virusskydd för hela nätverket, och virusskydd ingår ofta i internetabonnemang. – Virusskydd upptäcker ofta även andra typer av skadeprogram.

[skydd] [ändrad 2 maj 2020]