virusskydd

antivirusprogram – program som upptäcker och oskadliggör datavirus och andra skadeprogram. – Virusskydd känner igen skadeprogram med ledning av virusdefinitioner. Nya virusdefinitioner måste hämtas så ofta som möjligt från det företag som har levererat virusskyddet. Virusskydd kan köpas för installation på persondatorer, men företagsnätverk har ofta ett gemensamt virusskydd för hela nätverket, och virusskydd brukar ingå i internetabonnemang. – Benämningen virusskydd används fortfarande, trots att de sedan länge inte bara hanterar virus, utan även andra skadeprogram.

[skydd] [ändrad 9 september 2021]