WAP

Wireless application protocol – föråldrad branschstandard för inter­net­bas­e­rad datakommunikation med mobiltelefoner med GSM. – Satsningen på WAP in­leddes runt år 2000 av då ledande företag som Ericsson, IBM, Motor­ola och Nokia, men konsumenterna var inte särskilt intresserade. De skaffade 3g i stället. – Branschorganisationen WAP Forum gick år 2002 upp i Open Mobile Al­liance, som förvaltar WAP‑speci­fi­ka­tionen. – Jämför med I‑mode†.

[förkortningar W] [internet] [mobilt] [ändrad 3 april 2017]