wdp

wireless datagram protocol – det protokoll inom wap som ser till att en datamängd faktiskt förmedlas från avsändare till mottagare. Motsvarar vanliga internets udp.