Weave

kommunikations­proto­kollet för Brillo. (Brillo är googles operativ­system för sakernas inter­net.) Det visades upp i slutet av maj 2015 till­­sammans med Brillo. – Weave är utformat för att ge skarvlös kommu­ni­ka­tion mellan ”smarta saker”, mobil­tele­foner och moln-tjänster. Det fungerar också ihop med Nest. Andra tillverkare än Google får använda Weave, men deras produkter måste godkännas av Google. – Se Googles webb­sidor: länk.