Weiser, Mark

(1952—1999) – amerikansk forskare och uppfinnare, chefs­tekno­log på forsk­nings­institutet PARC från 1996. – Mark Weiser är känd som upphovsman till idén ubikvitära it-system (ubiquitous computing). Hans vision, som publicerades 1991 i artikeln ”The computer for the 21st century” (länk), har till stora delar reali­se­rats. Weiser förespråkade också något som han kallade för calm tech­nology – bra design skulle, ansåg han, märkas så lite som möj­ligt. – En minnessida med artikeln från 1991 finns här.

[mark weiser] [personer] [ändrad 22 september 2017]

Dagens ord: 2017-09-23