WFQ

förkortning för weighted fair queueing – metod för att reglera dataflödet i paket­förmedlande nätverk. WFQ är gjort för att utrymmes­krävande kom­mu­ni­ka­tion (till exempel video- och musik­filer) inte ska tränga ut den mindre utrymmes­krävande trafiken (till exempel vanlig e‑post med bara text). WFQ sorterar paketen så att den mindre utrymmes­krävande trafiken får gå först. Det inne­bär att vid hög belastning märks ingen för­dröjning för den mindre lätta trafiken. Den utrymmes­krävande trafiken får vänta. Exakt hur det ska fungera kan ställas in av nät­verks­admin­ist­ra­tören. – Läs mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på W] [nätverk] [ändrad 23 juni 2017]