whitespace

  1. – om datorcenter: den golvyta som används för servrar och nätverksutrustning. Ofta, men inte alltid, ett upphöjt golv med utrymme för ledningsdragning under. Skrivs också white space. – Golvyta som i datorcenter används för sådant som strömförsörjning kallas för greyspace / grey space;
  2. – i typografi: blankt tecken (eller blank­material).

– Läs också om white spaces (radiofrekvenser).

[it-system] [tecken] [ändrad 24 september 2020]