wildfeed

eller wild feed – tv‑sändning som inte är avsedd för all­män­heten, i synnerhet en som läcker ut ändå. Det kan vara oredigerade tv‑in­slag som över­förs via satellit för redigering. Har man rätt ut­rustning kan man fånga in dem. Ibland innehåller de kontro­versiellt material. – Wild­feeders har som hobby att leta efter wild­feeds.

[radio och tv] [ändrad 16 april 2018]