Windows 2000

den femte versionen av Windows NT, lanserad år 2000. Beteckningen kan vara förvirrande, eftersom Microsoft på 1990‑talet använde årtal som be­teck­ning på operativ­system för konsumentmarknaden, alltså Windows 95/98. Men Windows 2000 var alltså avsett för företagsmarknaden. (Se också Windows ME.)

[windows]