Windows 98

version av Windows från 1998. Den efterträdde Windows 95. Var avsedd för privatpersoner och såldes jämsides med Windows NT, som såldes till företag. Windows 98 gick under arbetsnamnet Memphis, och följdes av Windows ME.

[windows]