Windows Media DRM

Microsofts tidigare teknik för skydd av upphovsrätten för musik och film. DRM står för digital rights management, alltså kopieringsskydd. Den användes i Microsofts produkter för digitala medier som Windows Media Player. Microsoft har ersatt den med PlayReady, och Windows Media DRM underhålls inte från 2015. – Läs mer om Windows Media DRM på Microsofts webbsidor.

[nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 19 juni 2018]