Windows Mobile

tidigare version av Windows för mobil­tele­foner och hand­hållna datorer av typ Pocket PC. Den avv­veck­lades successivt efter intro­duk­tionen av Windows Phone 2010. –– Windows Mobile byggde på Windows CE, och inne­höll också program som Office (kontors­program), Outlook (e‑post och kontakter) och Windows Media Player. –– Den första versionen av Windows Mobile kom 2002, ver­sion 6 (”Cross­bow”) kom 2007. Pro­grammen för Windows Mobile var ut­veck­lade med Dotnet-platt­formen.

[mobilt] [windows]