Windows Phone

tidigare namn på Microsofts operativsystem för smarta mobiler. Det har bytt namn till Windows 10 Mobile, som räknas som en utgåva av Windows 10. –– När Windows Phone först visades upp i februari 2010 var det grundligt omarbetat jämfört med Micro­softs tidigare operativ­system för mobil­tele­foner. Det blev Micro­softs första väl mot­tagna satsning på den mobila marknaden. Att den ändå har fått liten spridning beror tro­ligen på att Android och iPhone redan då dominerade marknaden. – Den första versionen fick versions­nummer 6.5.3. Numreringen fortsatte alltså från före­gångaren Windows Mobile. –– Windows Phone är avsett för smarta mobiler och förutsätter pek­skärm. Det grafiska an­vändar­gräns­snittet har ett karak­te­ristiskt ut­se­ende med paneler (tiles). – Nokia gick 2011 över till Windows Phone som operativ­­system för sina smarta mobiler. (2013 sålde Nokia hela sin mobil­­­verk­­­sam­­­het till Micro­­soft, som senare sålde det vidare.) –– Läs mer på Microsofts webbsidor.

[mobilt] [windows]