Windows Store

Microsofts butik på nätet för program. – Windows Store sprider program för Windows 8 och senare versioner samt Windows RT. Pro­grammen är från Micro­soft och från fri­stå­ende utvecklare. Man kan ladda ner gratis­program och program som kostar från 1,49 dollar till 999,99 dollar. Alla program som sprids genom Windows Store är granskade och god­kända. Micro­soft tar 30 procent av för­sälj­nings­priset i avgift, 20 procent om pro­gram­met säljer för 25 000 dollar eller mer. Ett klient­program för Windows Store ingår i Windows 8, Windows 10 och Windows RT. Tjänsten är inte till­gäng­lig från andra operativ­system. – Se också Microsoft Store. – Windows Store liknar uppen­bar­ligen Apples App Store och Google Apps, men Micro­soft var faktiskt tidigt ute med en nät­butik för pro­gram: Windows Market­place var en liknande nätbutik som Micro­soft drev 2004—2008.

[mjukvara] [windows] [ändrad 8 juni 2017]