WML

wireless markup language –ett språk för programmering av webbsidor för WAP, alltså för att göra webbsidor som kan visas i teckenfönster på mobiltelefoner av 1990‑talstyp. WML presenterades 1998 och försvann efter ett par år.

[förkortningar på W] [inaktuellt] [mobilt] [webbpublicering] [xml] [ändrad 5 december 2018]