Word Flow

Microsofts avvecklade virtuella tangentbord för smarta mobiler. Det utvecklades först för Windows Phone†, men i april 2016 kom också en version för iPhone; den lades ner 2017. Microsoft rekommenderar i stället ett liknande program, SwiftKey (länk). Det Word Flow som nu säljs i Microsoft Store är ett slags korsord. – Word Flow ger bland annat användaren möjlighet att välja ett bågformat tangentbord som gör det enklare att skriva med en hand. Det har också ett alternativt sätt att skriva, gesture typing (mer om det – se Shapewriter). – Se Microsofts webbsidor (inaktuellt).

[nerlagt] [tangentbord] [ändrad 22 december 2018]