wtls

wireless transport layer security – föråldrat: ett protokoll för säker överföring över trådlösa och mobila nät. – Användes i wap-system, som fanns runt år 2000, och i webbläsare för handhållna apparater.