XAI

kort för explainable artificial intelligence (AI) – förklarande artificiell intelligens – system för artificiell intelligens, i synnerhet maskininlärning, som kan beskriva för mänskliga användare hur de kommer fram till sina resultat. – Benämningen XAI är känd sedan 2004, se denna artikel av Michael van Lent.

[ai] [förkortningar på X] [6 december 2018]

Dagens ord: 2019-01-24