Xerox Alto

experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. –Den var inte avsedd som hem­dator eller hobby­dator, utan användes internt på Xerox av pro­fes­sio­nella datoranvän­dare, på den tiden bara pro­gram­me­rare och forskare. Den till­verkades från 1973 i ungefär tio år i samman­lagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potenti­alen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star, inne­höll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive, länk.

[it-historia] [persondatorer] [ändrad 4 april 2017]

Dagens ord: 2018-07-24