yaw

det att en farkost i rörelse rakt fram ändrar rörelse­riktning åt höger eller vänster. På svenska: gir, girning. Termen används i mot­svarande betydelse i dator­grafik, dator­animeringar och robotik. – Jäm­för med pitch (stigning) och roll (rullning).

[datoranimering] [robotar] [transporter] [ändrad 24 november 2018]

Dagens ord: 2015-06-25