Yik Yak

ett nerlagt nätverk och en app för att skicka anonyma med­delanden till alla Yik Yak-användare i när­heten. Den upphörde definitivt att fungera den 5 maj 2017. – Meddelanden i Yik Yak adresserades inte till be­stämda personer, utan nådde alla i när­heten. – Ett med­delande kallades för ett yak. Gränsen för publicering gick ungefär 2,5 kilo­meter från an­vändarens position. Yik Yak an­vände en teknik, geo­­­blockering, för att göra tjänsten oan­vänd­bar på platser som låg- och mellan­stadie­skolor. Detta för att förhindra att Yik Yak användes för nät­mobbning. Men Yik Yak fick ändå kritik för att det användes av mobbare. – Yik Yak lan­se­ra­des i november 2013, och fick först stor spridning, men dess popularitet minskade och företaget råkade i ekonomiska svårigheter, vilket i april 2017 ledde till beslut om nerläggning. – Läs också om After School, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Whisper samt om Rethink och Ful­filtret, pro­gram som motverkar nät­mobb­ning.

[appar] [dold identitet] [geo] [nerlagt] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2016-09-25