Yik Yak

app för att skicka anonyma med­delanden till alla Yik Yak-användare i när­heten. Man kan alltså inte adressera ett med­delande till en be­stämd person. Alla i när­heten kan läsa alla med­delanden. – Ett med­delande kallas för ett yak. Gränsen för publicering går ungefär 2,5 kilo­meter från an­vändarens position.– Yik Yak an­vänder en teknik, geo­­­blockering, för att göra tjänsten oan­vänd­bar på platser som låg- och mellan­stadie­skolor. Detta för att för­hindra att Yik Yak används för nät­mobbning. Men Yik Yak har ändå fått kritik för att det har använts av mobbare. – Yik Yak lan­se­ra­des i november 2013, och har fått stor spridning. Se yikyakapp.com. – Läs också om After School, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Whisper samt om Rethink och Ful­filtret, pro­gram som motverkar nät­mobb­ning.

Dagens ord: 2016-09-25