zero rating

om mobilabonnemang: avgiftsfri trafik till vissa webb­sidor, men inte till andra. – Abonnenten betalar för en viss mängd trafik, men besök till vissa webb­sidor räknas alltså inte in. Abonnenten kan därför göra obegränsat antal besök på dessa sidor utan att det dras från potten. Detta är möjligt efter överenskommelse mellan operatören och de aktuella webb­sidorna. Det kallas också för sponsored data. Abonnemangen kallas för zero-rating plans. – Zero rating har fått hård kritik i USA, eftersom det snedvrider konkurrensen. I samband med att myndig­heten FCC i februari 2015 tog ställning för nätneutralitet förklarade FCC att existe­rande avtal om zero rating ska få finnas kvar, men att nya sådana avtal kommer att hårdgranskas innan de eventuellt godkänns. – Telia började under 2016 erbjuda något som kallades för ”fri surf”: det innebar att trafik till och från sociala medier inte drogs från abonnentens pott, till skillnad från annan internettrafik. PTS ålade Telia att sluta med det (arkiverad länk), eftersom det strider mot nätneutraliteten. Telia överklagade beslutet, men i februari 2017 fastställde Förvaltningsrätten PTS beslut. Men Telia marknadsförde ”fri surf” fram till 2023 – se detta meddelande.

[internet] [juridik] [mobilt] [ändrad 18 mars 2023]

Dagens ord: 2019-03-26