Zeroaccess

en trojansk häst som bedöms ha infekterat minst en till två miljoner datorer. Upptäcktes 2011. I december 2013 hävdade Microsoft, FBI och European cybercrime centre att de hade ingripit mot verksam­heten. –Zeroaccess kopplar samman de infekte­rade datorerna i ett botnät. Botnätet utför, utan att ägarna av de infekte­rade datorerna vet om det, vanligtvis en eller båda av två tjänster. Antingen utför de beräk­ningar för att skaffa krypto­valutan bitcoin eller också deltar de i klick­bedräg­eri i stor skala. Zero­access är också känt som max++ och Sirefef.

[skadeprogram] [ändrad 31 juli 2019]