autostereoskopisk

(autostereoscopic) – om tredimensionella bilder: ”glas­ögon­fri” – med 3d-effekt (djup­verkan) som betraktaren uppfattar utan speciella glasögon. – Auto­stereo­skopi är en teknik som sedan mitten av 00-talet används på bildskärmar. De förses med små avskärm­ningar mellan lodräta rader av bildpunkter. Avskärm­ningarna är så små att de knappt märks, men de blockerar varannan rad med bild­punkter för vänster öga och varannan rad med bild­punkter för höger öga. Det går därför att visa två olika bilder samtidigt, en för varje öga. Om bilderna före­ställer samma motiv, men med för­skjut­ning i sidled, uppkommer en stereo­skopisk effekt (som i View-Master). Tekniken fungerar bra, men bara om be­trakt­a­ren sitter rakt framför bild­s­kärmen. Nyare, experi­mentella tekniker använder en inbyggd kamera i bild­skärmen för att se var betraktarens ögon finns, och anpassar bild­visningen till det.