Münchhausen by internet

det att människor påstår sig vara svårt sjuka på sociala medier eller andra forum på internet. – Beteendet beskrevs första gången 1998 av doktor Marc Feldman (länk), se denna artikel (brukar vara tillgänglig, trots eventuell överstrykning). – Benämningen anspelar på Münchhausensyndromet, alltså det att människor låtsas vara sjuka, eller gör sig sjuka, för att få uppmärksamhet och sympati. Namnet kommer av den tyska baron von Münchhausen (1720—1797), känd för sina fantastiska lögnhistorier. Han fick mot sin vilja ge sitt namn åt huvudpersonen i en mycket spridd bok med ännu mer fantastiska lögnhistorier – se Wikipedia– Observera: Münchhausensyndromet ska inte förväxlas med Münchhausen by proxy (Münchhausen syndrome by proxy), som innebär att man påstår att någon annan är svårt sjuk, eller ser till att personen, ofta ett barn, faktiskt blir sjuk. I svensk medicinsk terminologi kallas Münchhausen by proxy för barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, BMSI. – Se också cyberkondriker och sadfishing.

[psykologi] [ändrad 17 mars 2020]