Big Mac

  1. – Bigmac – ett misslyckat försök på 1980‑talet att konstruera en Unix‑baserad Mac­intosh. Den skulle användas som server i systemet Macintosh Office. Projektet leddes av Steve Jobs†, men projektet lades ner 1985 när Jean‑Louis Gassée tog över Jobs jobb. Teknik som utvecklades i projektet användes trots det senare av Apple. – Steve Jobs fort­satte att arbeta med Unix på NeXT† och, efter återkomsten till Apple, med Mac OS X (numera macOS). – Se artikeln Apples BigMac project (länk);
  2. – informellt namn på Macintosh 512K som såldes 19841986. Den hade ett arbets­minne på 512 kilobyte, till skillnad från den allra första Macen som hade 128 kilobyte, och därför kallades den för ”Big”;
  3. – informellt namn på System X, en super­dator som bestod av 1 100 Macintosh-datorer och som byggdes 2003 på Virginia Tech;
  4. – en hamburgare.

[datorer] [it-historia] [ändrad 13 november 2019]

Macintosh

Bild på den första Macen med tangentbord och mus.
128 kilobyte. Mer behövs inte.

den första kommersiellt framgångsrika datorn med grafiskt användargränssnitt, lanserad 1984 av Apple. – Varumärket Macintosh används som bekant fortfarande, även om det bara är de grundläggande formerna för användargränssnittet som finns kvar. – Den första Macintosh från 1984 hade en karakteristisk form, ”fågelholken”: bildskärm och elektronik var sammanbyggda i en låda som stod på högkant, och som var designad för att inte se rektangulär ut. Bara tangentbordet och musen var separata. – Den allra första Macen hade ett arbetsminne på 128 kilobyte utan möjlighet till expansion; senare kom versioner med 512 kilobyte och MacPlus med hela en megabyte. Det fanns en diskettstation för 3 1/2‑tumsdisketter, en nyhet 1984, men ingen hårddisk. Krav från profession­ella användare gjorde att Apple utvecklade Macintosh II†, som var mer lik en PC till formen, hade hårddisk och kunde konfigureras av användaren. 1990 kom Macintosh Classic som till formen var en kopia av original‑Macen, men som hade färgskärm och hårddisk. – Alla Macar hade Motorola‑processor fram till 1994, då Apple gick över till PowerPC†‑processorn. 2005 gick Apple över till Intel‑processorer. I juni 2020 meddelades att Macarna skulle förses med processorer baserade på Arms konstruktion, och i november 2020 presenterades processorn M1. – Macintosh är uppkallad efter en amerikansk äppelsort. Kallas oftast bara för Mac. Operativsystemet heter från hösten 2016 macOS, tidigare OS X, ännu tidigare Mac OS X (de tre är vidareutvecklingar av samma operativsystem), och allra först Mac OS†, som var helt annorlunda. – Macintosh utvecklades som en enklare och billigare dator jämsides med Lisa†, som bara såldes i ett fåtal exemplar. Idén till det grafiska användargräns­snittet hämtades från forskningsinstitutet PARC:s dator Xerox Alto†. Apples utförande innehöll dock flera nyheter jämfört med Alto. – Macintoshs stora insats i datorhistorien är dels populariseringen av det grafiska användargränssnittet, dels att Macen möjliggjorde desktop publishing, vilket började med programmet Pagemaker†. – Utvecklingen av Macintosh skedde medan Apple sålde Apple II† i stora volymer. Mac‑projektet leddes först av Jef Raskin†, som tänkte sig en enkel dator med textbaserat användargränssnitt. Han blev under arbetets gång överkörd av Steve Jobs†, som tog över projektet och flyttade det till en särskild byggnad med piratflagga på taket. – Om du vill känna på hur det var att använda de allra första Macarna, testa på denna länk hos Internet Archive. – IDG:s artiklar om Macintosh, se denna länk.

[persondatorer] [ändrad 16 mars 2022]

grafiskt användargränssnitt

(graphical user interface, GUI) – den typ av användargränssnitt som används på persondatorer. Man hanterar datorn genom att på bildskärmen peka på, klicka på och flytta bilder (ikoner) som står för program och filer. (Se mus och peka och klicka.) – Grafiska användargränssnitt slog igenom 1984 med Macintosh. Apple hade dock hämtat idén från datorn Xerox Alto†. Före 1984 var text­baserade gränssnitt regeln, och de är fortfarande vanliga som alternativ i Unix‑miljö som ett snabbare alternativ till det grafiska användar­gräns­snittet. Även i Windows kan man gå förbi det grafiska användargränssnittet och kom­mu­ni­cera direkt med operativsystemet med textkommandon. Grafiska användargränssnitt som liknar det i Mac, till exempel det i Windows, kallas ibland för FIMP (fönster, ikon, mus, pekare). – Pekgräns­snitt (touch user interface), som finns på smarta mobiler och surfplattor, är en variant av det grafiska användargränssnittet.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 maj 2018]

Cyc

ett projekt för att ge datorprogram en kunskapsbas om sådant som människor tar för givet. – Exempel: att föräldrar är äldre än sina barn, att det är mörkt på natten, att is är kallt. Målet är att göra denna kunskap tillgänglig för datorprogram så att de kan upptäcka fel, men också göra slutledningar (se inferens). – Projektet startades 1984 av den amerikanska forskaren Doug Lenat (länk), som 1994 startade före­taget Cycorp (cyc.com) för att utveckla idén till produkter. Lenat är vd för Cycorp. – År 2022 hade Cyc en databas med tjugofem miljoner sådana kunskapsbitar. – Det fanns också från 2001 ett parallellt projekt som, inom Cycorp, utvecklade Cyc i öppen källkod, Opencyc (länk), nerlagt 2017 (se denna artikel – brukar fungera, trots överstrykning – arkiverad). – Namnet: Cyc anspelar på encyclopedia och cyber. – På MIT startades 2004 ett projekt med samma mål, Open Mind Commonsense (länk). Det satsar på att samla in 100 miljoner kunskapsbitar.

[ai] [företag] [ändrad 27 september 2022]

Dell

Dell Inc – amerikansk tillverkare av datorer, servrar och annan datorutrustning. – Dell grundades 1984 av Michael Dell, fortfarande vd. Hade länge som affärsmodell att tillverka persondatorer enbart på beställning och enligt beställarens specifikationer samt att leverera direkt till slutkund. Senare började Dell sälja genom återförsäljare. – Se dell.com. – IDG:s artiklar om Dell: länk.

[företag] [ändrad 10 maj 2023]

Mac OS

Gamla Mac OS logotyp med det fyrkantiga ansiktet.
Namnet har gjort comeback med annan stavning.

Macintoshs operativsystem från Macintoshs lansering 1984 till 2001. (Namnet Mac OS infördes först 1996. Tidigare kallades operativsystemet bara för System plus versionsnummer.) – Mac OS var det första kommersiellt framgångsrika operativsystemet som hade grafiskt användargränssnitt. Det var inte baserat på Unix eller på något annat operativsystem. Version 1 kom 1984 med den första Macen, och sedan förändrades det gradvis tills sista genera­tionen, Mac OS 9, släpptes 1999.  – Ett helt nytt, Unix‑baserat operativsystem, Mac OS X, kom 2001. Steve Jobs† begravde den sista versionen av gamla Mac OS, version 9.2.2, i en ceremoni i maj 2002. Läs också om Mac OS Classic†. – 2012 ändrades namnet till OS X, och i juni 2016 meddelade Apple att OS X bytte namn till macOS. Man måste alltså skilja mellan Mac OS och macOS. – Läs också om Infinite Mac.

[it-historia] [operativsystem] [ändrad 13 februari 2023]

Computer fraud and abuse act

(CFAA) – en amerikansk lag mot dataintrång. – Lagen förbjuder utomstående att skaffa sig till­gång till information på vissa datorer. Lagen förbjuder också att man stör eller saboterar driften av sådana datorer, eller kommunikationen mellan dem. Det är också förbjudet att olovligen använda sådana datorer för eget bruk, utom i marginella fall. – CFAA gäller för det som i lagen kallas för skyddade datorer (protected computers). Som sådana räknas datorer som används av myndig­heter och finansiella institutioner samt i handel och kommunikation mellan delstaterna eller med andra länder. Lagen stiftades redan 1984, och har ändrats sedan dess. – Det var CFAA som åberopades i det uppmärksammade åtalet mot Aaron Swartz. Med anledning av det har det föreslag­its att lagen ska mildras, se Aarons lag. Lagen åberopas också i åtalet mot Julian Assange (se WikiLeaks) i USA. – Lagtexten finns här: länk.

[dataintrång] [lagar] [ändrad 15 april 2019]

MIPS

  1. mips – miljoner instruktioner per sekund. Mått på dators eller processors prest­anda. Skrivs med litet m. – Läs också om bogomips;
  2. – MIPS – en uppköpt amerikansk tillverkare av RISC‑processorer. – MIPS, som grundades 1984, ägdes 19922000 av datortillverkaren SGI† (Silicon Graphics), och tillverkade då en pro­cessor med namnet MIPS för kraftfulla datorer, så kallade arbetsstationer. Tillverkningen av MIPS‑processorer för persondatorer och servrar lades ner 2006. Därefter utvecklade MIPS processorer för in­byggda system och spelkonsoler med processorn Proaptiv. Före­taget ingick i OESF. 2012 meddelade MIPS att det skulle ge sig in på marknaden för små, strömsnåla processorer för mobiltelefoner och surfplattor. – I februari 2013 blev det klart att MIPS såldes för 100 miljoner dollar till brittiska Imagination Technologies (imaginationtech.com). Imagination Technologies köptes i sin tur i september 2017 av amerikanska Canyon Bridge (canyonbridge.com), och då såldes MIPS vidare till Tallwood Venture Capital för 65 miljoner dollar. I juni 2018 såldes MIPS vidare till amerikanska Wave Technologies, som 2021 bytte namn till MIPS. – Se mips.com.

[företag] [förkortningar på M] [måttenheter] [prestanda] [processorer] [uppköpt] [ändrad 9 oktober 2022]