Spamhaus

Spamhaus Project – en organisation som bekämpar spam i stor skala. – Spamhaus sammanställer och sprider listor över spammare. Internetoperatörer och organisationer använder de listorna för att blockera mejl från de avsändarna. Spamhaus tillhandahåller flera andra tjänster. Större företag och organisationer betalar för Spamhaus tjänster, men de är gratis för privatpersoner och mindre organisationer. – Spamhaus startades 1998 av engelsmannen Steve Linford (1956). Namnet innehåller det tyska ordet haus – hus. Spamhaus och Steve Linford har fått flera utmärkelser för sitt arbete mot spam, men Spamhaus har också dragits inför rätta av företag som har ansett sig orättvist ut­pek­a­de som spammare, och som säger sig ha förlorat pengar på det. (Mer om det i Wikipedia.) – Se spamhaus.org.

[organisationer] [spam] [12 april 2017]

algokrati

politiskt styre genom algoritmer. – Alltså det att så många politiska beslut som möjligt ska fattas och, om möjligt, också verkställas av datorprogram. Det antas då att datorprogrammen fattar beslut snabbt och effektivt på ett opartiskt sätt, och på ett sätt som är mest gynnsamt för de flesta. Givetvis möts detta av farhågor för ett dystopiskt samhälle där medborgarna är maktlösa gentemot maskinerna. Se också algoritmisk snedvridning – Uttrycket algokrati anspelar på teknokrati: åsikten att samhället ska styras enligt tekniska principer för fördelning av energi och andra resurser. – På engelska: algocracy, ett ord som har funnits åtminstone sedan 1998. – Se till exempel denna artikel av från 2017 av John Danaher (länk). (Helt apropå: se också ”Computer says no”.)

[framtidsvisioner] [politik] [ändrad 27 oktober 2020]

VMware

ett känt företag som tillhandahåller program och tjänster för virtualisering och molnet. VMware, som numera är dotterbolag till Dell, säger sig vara det första företag som framgångsrikt har virtualiserat x86-baserade it‑system. VMwares klienter kan köras på Linux, Mac och Windows; pro­gram­men för servrar (hypervisors) körs direkt på servrarna utan särskilt operativsystem (”bare metal”). – VMware grundades 1998 i Palo Alto. Det köptes 2004 av EMC för 625 miljoner dollar. EMC, och därmed VMware, köptes i sin tur 2016 för 74 miljarder dollar av Dell. – Se vmware.com. – VM i VMware står för virtual machine.

[företag] [virtualisering] [ändrad 5 januari 2017]

konfirmandlärarmålet

ett åtal som gällde publicering av personuppgifter på internet och som har fått betydelse för rättstillämpningen. Åtalet gällde också publicering av känsliga personuppgifter på en webbsida. – En konfirmandlärare publicerade 1998 en webbsida med korta presentationer av henne själv och hennes arbetskamrater. Bland annat skrev hon att en av dem hade skadat foten och var deltidssjukskriven. Hon åtalades då av åklagare och dömdes i tingsrätten till 4 000 kronor i böter för att hon hade:

  • – behandlat personuppgifter utan att anmäla det till dåvarande Datainspektionen†, att hon hade:
  • – pub­licerat känsliga person­upp­gifter och för att hon:
  • – genom publiceringen på internet hade gjort uppgift­erna tillgängliga i tredje land.

– Konfirmandläraren överklagade till Göta hovrätt, som begärde ett utlåtande från EU‑domstolen (som då hette EG‑dom­stolen). EU‑dom­stolen fann att publiceringen av uppgifterna inte var tillåten, men att publicering på internet inte kunde jämställas med att göra uppgifter tillgängliga i tredje land. (Med ”tredje land” menas länder utanför EU och EES – Norge, Liechtenstein och Schweiz.) Efter EU‑domstolens utlåtande fann Göta hovrätt konfirmandläraren skyldig till brott mot (den senare avskaffade) Personuppgiftslagen† (PuL) och mot EU:s dataskyddsdirektiv†, men inte för att ha överfört uppgifterna till tredje land. Men hon fick inget straff. – Målets betydelse gäller alltså främst möjligheten att publicera personuppgifter på internet, där de i princip blir tillgängliga i hela världen. Detta är alltså i sig inte förbjudet enligt EU‑rätten.

[eu] [juridik] [personuppgifter] [rättsfall och skandaler] [ändrad 29 december 2020]

Nik Collection

ett bildbehandlingsprogram som sedan oktober 2017 säljs av det franska företaget DxO (dxo.com). – Programmet utvecklades från 1998 av företaget Nik Software, som Google köpte 2012. Google döpte om Nik Softwares program Snapseed till Nik Collection, och sänkte priset successivt tills det blev gratis. Under 2017 beslöt Google att sluta att underhålla Nik Collection, och i oktober sålde Google det till DxO. DxO tar numera betalt för programmet, men tillhandahåller en gratis 30‑dagars provversion. – Se nikcollection.dxo.com.

[bildbehandling] [ändrad 12 november 2018]

SOAP

ett protokoll som gör att olika slags program kan kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk. Med SOAP ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba‑baserat system att utbyta information med ett DCOM‑system. – SOAP är baserat på XML, och har utvecklats i samarbete mellan bland annat IBM, Lotus† och Microsoft. Det utvecklades 1998 och används i flera senare system som UDDI och web services. – SOAP stod fram till 2003 för Simple object access protocol, men är sedan dess en pseudoförkortning. – Se W3C:s webbsidor, länk (från 2007).

[webben] [ändrad 5 februari 2018]

iMac

varumärke sedan 1998 för konsumentversionen av stationär Macintosh. – Utseendet har förändrats mycket sedan 1998, då den första iMac visades upp – det var då en stor bubbla i färgglad halvgenomskinlig plast med alla komponent­er, utom tangentbord och mus, inbyggda i den tjocka bildskärmen. Numera är allt inbyggt i en stor platt bildskärm. – iMac Pro visades upp på WWDC i juni 2017, och var en mycket kraftfull dator som kostade 5 000 dollar och uppåt. Den togs bort ur sortimentet i mars 2021. – Stationär Mac för professionella an­vänd­are kallas för Mac Pro. – Se Apples webbsidor.

[persondatorer] [ändrad 3 september 2021]

GBe

gigabit ethernet – en standard för dataöverföring med en gigabit per sekund. Används i optiska nät och kopparnät. Standarden fastställdes 1998 med den formella beteckningen IEEE 802.3z, vilket har grenat ut sig till andra standarder som också heter 802.3, men med andra bokstäver efter. Kallas också för 1000BASE, även det följt av olika bokstavskombinationer, som 1000BASE‑CX. Bokstavskombinationerna anger olika fysiska medier för dataöverföring. – Se också 10GBe. –Mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [förkortningar på G] [ändrad 2 december 2019]