SDMI

Secure digital music initiative – en nerlagd sammanslutning för skydd av musik i digitalt format. – SDMI bildades 1999 av företag som fruktade piratkopiering av musik i det då nya MP3‑formatet. Alla de stora musikbolagen blev medlemmar, men SDMI avvecklades 2001. SDMI stod bakom det kortlivade kopieringsskyddet DMAT†. – Läs mer om SDMI i Wikipedia. – SDMI:s webbsida finns arkiverad på Wayback Machinese denna länk.

[förkortningar på S] [nerlagt] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 11 maj 2020]

Auto-ID Center

nerlagt center för utveckling av standarder för RFID‑teknik (kontaktlösa elektroniska etiketter) på MIT. – Centrets teknik har överförts till EPCglobal (länk). MIT:s forskning om RFID sker numera inom Auto‑ID Labs på flera universitet i olika länder. – Auto‑ID Center grundades 1999 och lades ned 2003. Det var ett samarbete mellan MIT, andra universitet och ett hundratal företag. Auto-ID center lanserade 2003 standarden EPC network för trådlös elektronisk varu­märk­ning med RFID.

[kontaktlöst] [nerlagt] [ändrad 16 augusti 2021]

InfiniBand

en teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra komponenter samt yttre enheter som servrar och lagringsenheter. Alltså ett I/O‑system. – Det nya är att InfiniBand inte är en buss, utan ett nät av kopplingar (se växelmatris, switched fabric). Detta ökar kapaciteten och höjer driftssäkerheten genom att systemet har redundans. Med InfiniBand ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kompo­nenter kan anslutas. – Bakom InfiniBand står Dell, HPE, IBM, Intel och Microsoft. De började samarbeta 1999 efter en sammanslagning av två tidigare utvecklingsprojekt. InfiniBand kallades först för System I/O. Infiniband är avsett att ersätta främst PCI‑standarden. – Se branschorganisationen InfiniBand Trade Association (infinibandta.org).

[datorns konstruktion] [ändrad 27 juni 2021]

iBook

iBook, öppnad, blå och vit.
Den fick ett öknamn och snart ny design.

under 1999–2005 namn på Apples bärbara datorer för kon­su­menter. – iBook var den första persondatorn som levererades med inbyggt trådlöst nätverk, wi‑fi (Apple kallade det för AirPort†). Det första utförandet av iBook kallades ibland för ”dasslocket” på grund av den rundade formen, men senare modeller hade raka linjer. – Sedan 2005 använder Apple varumärket MacBook i stället för iBook. – Apples bär­bara datorer för profes­sion­ella användare hette först PowerBook, från 2005 Macbook Pro. – Håll i sär den bärbara datorn iBook och Apples program för e‑böcker, iBooks, numera Apple Books.

[book] [namnbyte] [ändrad 18 december 2018]

modermodem

en icke existerande teknisk komponent, känd från en artikel i SAF‑tidningen† (numera Entreprenör) den 4 juni 1999. – Formuleringen ”Modermodemet, själva hjärtat i hårddisken, fungerar inte” blev kult bland dator‑nördar, och visar på faran med att inte ha läslig hand­stil när man gör anteckningar om saker som man inte kan något om. – Se sajten modermodemet.com (nerlagd). – Se också modem. – Moder­modemet var också en blogg som i början av 2010‑talet skrevs av reportrar på Computer Sweden.

[kuriosa] [ändrad 13 november 2020]

OpenNMS

en plattform för nätverks­administration och nätverksövervakning, skriven i Java och med öppen källkod. – Projektet OpenNMS in­leddes 1999, och har sedan dess vandrat mellan olika ägare – se Wikipedia. – I många år var det The order of the green polo (OGP) som utvecklade OpenNMS, men den organisationen las ner 2021 – se denna länk. Numera är det OpenNMS Group (opennms.com) som står bakom. – OpenNMS finns i en kommersiell (Meridian) och en gratis (Horizon) version. Horizon kan laddas ner från opennms.com/horizon. – OpenNMS hette först Bluebird(NMS – network management system.)

[nätverk] [ändrad 14 april 2022]

Airport

varumärke för Apples avvecklade trådlösa nätverk, ett utförande av wi‑fi. – Airport lanserades 1999 och var det första tråd­lösa nätverket för hemmabruk. I april 2018 meddelade Apple att produktserien med trådlösa routrar för Airport läggs ner. Inga nya Airport-produkter hade då släppts sedan 2013. I Airport‑serien ingick Airport Express, Airport Extreme och Airport Time Capsule, som tog automatisk trådlös backup på anslutna Macar med programmet Time Machine.

[nerlagt] [wi-fi] [ändrad 28 juli 2020]

Alibaba

ett stort kinesiskt internetföretag – ett av världens största företag för internet­baserade tjänster. – Ali­­baba Group Holding Ltd (det fullständiga namnet), som är verksamt internationellt, grundades 1999 av Jack Ma. Han startade då också sajten alibaba.com som förmedlade kontakter mellan kinesiska företag och utländska kunder. Sedan dess har verksamheten breddats. De senaste åren har Ali­baba vuxit med 30 procent varje år. – Sajten Taobao är en auktions­­sajt av samma slag som eBay. Det är en av världens tjugo mest besökta sajter. Alibaba har också en egen betalningstjänst, Alipay, som 2016 var en av världens största aktörer inom internetbetalningar. Företagsgruppen tillhandahåller också molntjänster och operativsystemet AliOS (tidigare Aliyun och Yun OS). Huvud­kontoret finns i Hangzhou. – I sep­tember 2014 introducerades Alibaba Group på New York‑börsen. Efter första dagen var före­tagets börs­värde 231 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 150 miljarder dollar för Amazon och 67 miljarder för eBay. Det var det största börsvärdet hittills vid en börsintroduktion. – Yahoo ägde tidigare 22 pro­cent av Alibaba, men sålde en del av sina aktier vid börsintroduktionen. – Se alibaba.com.

[betalningar] [företag] [ändrad 19 februari 2022]