Auto-ID Center

nerlagt center för utveckling av standarder för RFID‑teknik (kontaktlösa elektroniska etiketter) på MIT. – Centrets teknik har överförts till EPCglobal (länk). MIT:s forskning om RFID sker numera inom Auto‑ID Labs på flera universitet i olika länder. – Auto‑ID Center grundades 1999 och lades ned 2003. Det var ett samarbete mellan MIT, andra universitet och ett hundratal företag. Auto-ID center lanserade 2003 standarden EPC network för trådlös elektronisk varu­märk­ning med RFID.

[kontaktlöst] [nerlagt] [ändrad 16 augusti 2021]

InfiniBand

en teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra komponenter samt yttre enheter som servrar och lagringsenheter. Alltså ett I/O‑system. – Det nya är att InfiniBand inte är en buss, utan ett nät av kopplingar (se växelmatris, switched fabric). Detta ökar kapaciteten och höjer driftssäkerheten genom att systemet har redundans. Med InfiniBand ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 gigabit per sekund. Upp till 64 000 komponenter kan anslutas. – Bakom InfiniBand står Dell, HPE, IBM, Intel och Microsoft. De började samarbeta 1999 efter en sammanslagning av två tidigare utvecklingsprojekt. InfiniBand kallades först för System I/O. Infiniband är avsett att ersätta främst PCI‑standarden. – Se branschorganisationen InfiniBand Trade Association (infinibandta.org).

[datorns konstruktion] [ändrad 27 juni 2021]

airborne internet

internetkommunikation mellan flygplan i luften – ett föreslaget system för trådlös kommunikation direkt mellan flygplan och mellan flygplan och marken, baserat på internet. Tekniken skulle används för kommunikation mellan flygplan, för navigering och för övervakning, samt för vanlig internetkommunikation. – Idén framfördes 1999 med anledning av projektet SATS, ett flygledningssystem för små flyg­plan (the highway in the sky). – Se också Airborne internet consortium (föråldrad länk, fungerar ibland).

[flyg] [internet] [ändrad 2 april 2018]

iBook

iBook, öppnad, blå och vit.
Den fick ett öknamn och snart ny design.

under 1999–2005 namn på Apples bärbara datorer för kon­su­menter. – iBook var den första persondatorn som levererades med inbyggt trådlöst nätverk, wi‑fi (Apple kallade det för AirPort†). Det första utförandet av iBook kallades ibland för ”dasslocket” på grund av den rundade formen, men senare modeller hade raka linjer. – Sedan 2005 använder Apple varumärket MacBook i stället för iBook. – Apples bär­bara datorer för profes­sion­ella användare hette först PowerBook, från 2005 Macbook Pro. – Håll i sär den bärbara datorn iBook och Apples program för e‑böcker, iBooks, numera Apple Books.

[book] [namnbyte] [ändrad 18 december 2018]

modermodem

en icke existerande teknisk komponent, känd från en artikel i SAF‑tidningen† (numera Entreprenör) den 4 juni 1999. – Formuleringen ”Modermodemet, själva hjärtat i hårddisken, fungerar inte” blev kult bland dator‑nördar, och visar på faran med att inte ha läslig hand­stil när man gör anteckningar om saker som man inte kan något om. – Se sajten modermodemet.com (nerlagd). – Se också modem. – Moder­modemet var också en blogg som i början av 2010‑talet skrevs av reportrar på Computer Sweden.

[kuriosa] [ändrad 13 november 2020]

OpenNMS

en plattform för nätverks­administration och nätverksövervakning, skriven i Java och med öppen källkod. – Projektet OpenNMS in­leddes 1999, och har sedan dess vandrat mellan olika ägare – se Wikipedia. – I många år var det The order of the green polo (OGP) som utvecklade OpenNMS, men den organisationen las ner 2021 – se denna länk. Numera är det OpenNMS Group (opennms.com) som står bakom. – OpenNMS finns i en kommersiell (Meridian) och en gratis (Horizon) version. Horizon kan laddas ner från opennms.com/horizon. – OpenNMS hette först Bluebird(NMS – network management system.)

[nätverk] [ändrad 14 april 2022]