Dijkstra-priset

ett pris som delas ut årligen sedan år 2000 för framstående artiklar om distribuerad databehandling. Artikelns betydelse ska ha varit uppenbar i minst tio år. Priset är ett diplom och 2000 dollar. Det fullständiga namnet på utmärkelsen är the Edsger W Dijkstra paper prize in distributed computing. Bakom priset står ACM:s Symposium on principles of distributed computing (PODC) och EATC:s International symposium on distributed computing (DISC) – se podc.org och disc-conference.org. En lista över pristagarna finns i Wikipedia. – Priset är uppkallat efter Edsger Dijkstra.

[utmärkelser] [20 december 2022]

Folding@home

(FAH) – ett projekt för analys av proteinveckning, genomfört i ett distribuerat nätverk av frivilliga deltagares datorer. – Folding@home fick aktualitet under Covid 19‑pandemin våren 2020 eftersom ett av dess delprojekt är att undersöka Covid 19‑viruset. Alla som vill kan ansluta sig till Folding@home genom att ladda ner dess program och köra det på en internetansluten dator. Projektet hade i maj 2020 mer än en miljon deltagare och den sammanlagda kapaciteten hos de medverkande datorerna uppges överträffa världens snabbaste superdatorer. I maj 2020 nådde Folding@home en beräkningskapacitet på 3,2 exaflops. – Proteinveckning är ett beräkningsmässigt svårt problem: proteiner kan ses som långa kedjor av aminosyror, men de rullar ihop sig, ungefär som en härva av taggtråd, och deras kemiska egenskaper bestäms av vilka aminosyror som är ytterst och alltså kan interagera med andra molekyler. Det räcker alltså inte att veta vilka aminosyror som ingår. Det är en obesvarad fråga hur ett protein kan ”veta” hur det ska veckla ihop sig, trots att det finns miljoner möjliga sätt. – I november 2020 meddelade företaget DeepMind att det hade löst proteinveckningsproblemet – se deepmind.com/blog…. – Projektet Folding@home startades år 2000. Det samordnas av Washington university school of medicine in St. Louis (medicine.wustl.edu) i samarbete med många forskningsinstitutioner och företag. – Se foldingathome.org. – Jämför med SETI@home†.

[forskningsprojekt] [hop] [hälsa] [program för gemensamt arbete] [ändrad 30 augusti 2022]

HavenCo

en nerlagd datalagringstjänst som 20002008 fanns på Sealand, en så kallad mikronation i Nordsjön. – Sealand (sealandgov.org) är en före detta luftvärnsplattform i havet 12 kilometer öster om Felixstowe i England. Den har utropats till självständig stat av ägaren, dock utan att erkännas av någon. – Företaget HavenCo framställde sig som obundet av brittiska och andra lagar, men det var i själva verket ett registrerat brittiskt företag. – Sealand planerade 2013 att återuppväcka HavenCo, men det tycks inte ha blivit något. – Läs också om Asgardia och Liberland.

[datalagring] [kuriosa] [låtsasländer] [nerlagt] [politik] [ändrad 13 maj 2020]

SyncML

Synchronization markup language – tidigare namn på ett XML‑baserat system för synkronisering av data mellan datorer och / eller mobiltelefoner, avsett att fungera oberoende av tillverkare och operativsystem. Det gällde främst synkronisering av personliga data som adressbok, kalender och anteckningar. – The SyncML initiative grundades år 2000 för att utveckla specifikationerna, men arbetet togs 2002 över av Open mobile alliance, numera OMA SpecWorks. Namnet SyncML används inte längre, utan tekniken har integrerats i specifikationerna OMA data synchronization och OMA device management. – Se OMA:s webbsidor.

[nerlagt] [personliga data] [xml] [ändrad 2 september 2020]

web services

tjänstegränssnitt, webbtjänstgränssnitt – standardiserade system för utbyte av information och tjänster mellan webbplatser. – Man kan säga att web services innebär att webbplatser ska vara förberedda för att utbyta relevant information med andra webbplatser utan att detta har föregåtts av något slags samråd. (Jämför med SOA, som är samma princip tillämpad på datorprogram i allmänhet.) – Obser­vera att web services inte avser tjänster för webbplatsens besökare (utom indirekt), utan sådana tjänster som it‑system tillhandahåller för att programmerare ska kunna använda dem. (Programme­raren behöver därför inte programmera tjänsten själv, hon får den fix och färdig.) – Ett exempel på vad som blir möjligt med tjänstegränssnitt är att en kund som köper en resa på en resebyrås webbplats kan be resebyråns webbplats att beställa en hyrbil från en biluthyrningsfirma. Det ska gå även om resebyrån inte har något organiserat sam­arbete med biluthyraren. Resebyråns webbplats förser biluthyraren med den information som behövs, och ger sedan kunden en bekräft­else. – Web services ska bygga på branschstandarder som XML, HTML och ebXML. – Termen web services lanserades av dåvarande Hewlett‑Packard† år 2000, och slog snabbt igenom, åtminstone som buzzword. I februari 2002 grundades Web services interoperability organization (länk), senare del av OASIS, nerlagd 2017, som skulle se till att web services från olika leverantörer fungerar ihop. – IDG:s artiklar om web services: länk.

[it-system] [webbtjänster] [ändrad 12 juni 2020]

Khronos Group

The Khronos Group – en amerikansk branschorganisation som främjar öppna standarder för datorgrafik. – Mer precist är Khronos Group inriktat på API:er (programmeringsgränssnitt). The Khronos Group förvaltar standarder som OpenGL, OpenCL och WebGL samt står bakom den nyare grafikstandarden Vulkan. De flesta ledande företagen inom it och telekom är med i The Khronos Group, som grundades år 2000. – Se khronos.org.

[branschorganisationer] [grafik] [standarder] [öppet] [ändrad 26 augusti 2021]

gatored

”webbkidnappad” – att ha besökt en webbsida men omedelbart ha skickats vidare till en helt annan sida. Detta ska ha skett utan den första webbsidans utgivares vetskap. – Ordet kommer av programmet Gator, ett annonssmusslingsprogram som runt år 2000 installerades i smyg på många datorer. – Se också hijackware. – Gatored kan också användas när man talar om poppuppannonser från företag som konkurrerar med det företag vars webbsidor man besöker. Även detta kan orsakas av programmet Gator. – Om det nerlagda företaget bakom Gator, se Wikipedia.

[bluff och båg] [webben] [ändrad 19 december 2018]

flarf

poesi baserad på resultat från sök­motorer. – Flarf kännetecknas av oväntade och absurda sammanställningar av ord, och diktarna strävar ofta efter att chockera. Flarfpoesi har fått en hel del uppmärksamhet i litteraturtidskrifter sedan termen började användas år 2000. – Läs mer i Wiki­pedia.

[litteratur] [ändrad 23 mars 2017]

Machine intelligence research institute

(MIRI) – ett amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för artificiell intelligens samt anordnar konferenser och avancerade kurser. – MIRI grundades år 2000, och hette då The Singularity institute for artificial intelligence. Institutets konferensverk­sam­het togs 2012 över av dåvarande Singularity university (numera Singularity Group), och då bytte institutet namn för att undvika sammanblandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singulariteten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 6 oktober 2022]