magnetiskt trä

(magnetic wood) – trä som inte släpper igenom mobiltelefonsamtal och andra radiosignaler därför att det har impregnerats med magnetiska partiklar. Magnetiskt trä uppfanns 2001 av den japanska forskaren Hideo OkaIwate‑universitetet. – Se denna artikel.

[material] [mobilt] [ändrad 11 januari 2020]

Mayfields paradox

(Mayfield’s paradox) – ”att hålla alla borta från ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, och att få alla med i ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, men mellan dessa extrem­lägen är kostnaden relativt låg.” – Lagen formulerades av it‑säker­hets­experten och sheriffen Ross Mayfield (se LinkedIn). – Med att få med ”alla” menas att få alla att faktiskt använda systemet, in­klu­sive personer som på grund av funk­tions­hinder eller av andra skäl har svårt att använda datorer. – Se denna artikel från 2001.

[it-säkerhet] [lagar] [tillgängligt] [ändrad 16 april 2022]

BitTorrent

ett system för spridning av filer på webben på ett snabbt sätt: flera datorer (en svärm) samarbetar. – BitTorrent bygger på det faktum att varje dator kan sända data samtidigt som den tar emot. Detta hade inte utnyttjats i tidigare system. I stället för att en server skickar filer (se arkiv) till en mottagare så skickar i BitTorrent ett antal datorer (se seeders) filerna i småbitar till varandra på ett samordnat sätt. Varje dator skickar olika småbitar så att mottagarna får en komplett uppsättning som kan sättas ihop. Ju fler som laddar ner samma fil samtidigt, desto fortare går det. – BitTorrent utvecklades 2001 av programmeraren Bram Cohen (länk), och kräver ett program som kan hämtas på bittorrent.com. Listor över tillgängliga filer i BitTorrent­nät finns på servrar som kallas för indexing sites. Dessa servrar fungerar också som trackers som samordnar överföringar. (BitTorrent är alltså inget p2p‑nät.) – Juridiskt, när det gäller beskyllningar om brott mot upphovsrätten med BitTorrent,  är dessa indexing sites en svag punkt, eftersom de ofta innehåller länkar till upphovsrättsligt skyddat material. (Läs om Isohunt.) En annan juridiskt svag punkt är att alla som använder BitTorrent inte bara laddar ner material som kan vara upphovsrättsligt skyddat – de bidrar också till att sprida sådant material till andra. – Bram Cohen brukar hävda att BitTorrent inte är ett program för fildelning, utan för publicering. – Bit­Torrent släppte 2015 en betaversion av en webb­läsare, Project Maelstrom†.

[datakommunikation] [fildelning] [publicering] [ändrad 9 juni 2018]

iSCSI

(internet SCSI) – en teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). – iSCSI kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig SCSI är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSI är långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 17 februari 2022]

iPod

en bärbar musikspelare från Apple, lanserad i oktober 2001, nerlagd i maj 2022. – Den första iPod var den första musik­­spelaren som hade inbyggd hårddisk i stället för halvledarminne. Det gjorde att den fick en kapacitet på flera gigabyte, vilket då var mycket mer än någon konkur­re­rande musikspelare hade. Senare fick iPod halvledarminne (flashminne). – iPod kunde också användas som flytt­­bar hårddisk och lagra alla slags filer. Den är gjord för att fungera ihop med programmet iTunes. – iPod blev en kommersiell succé, plagierades flitigt och anpassades 2003 till Windows. Framgången fortsatte när Apple 2003 lanserade iTunes Music Store som sålde musik för nerladdning till iPod. I början av 2004 slöt Apple avtal med dåvarande Hewlett-Packard† om att Hewlett‑Packard skulle sälja iPod under Hewlett‑Packards namn, men Hewlett‑Packard slutade med iPod i juli 2005. – iPad har sålts i flera modeller:

  • – iPod Classic lades ner i september 2014. Den var en vidareutveckling av den ursprungliga iPod;
  • – iPod Nano hade en liten pek­skärm, men saknade den karakteristiska ringen. Den lades ner i juli 2017;
  • – iPod Shuffle var mycket liten, saknade bild­­skärm och teckenfönster och kunde bara spela låtarna i tur och ordning eller i slump­­mässig ordning (därav namnet Shuffle – blanda, stuva om). Den lades ner i juli 2017;
  • – iPod Touch var en iPod med bild­skärm. Den liknade en iPhone, och kunde köra program för iPhone, men den saknade telefon. Den var den sista modellen av iPod som såldes. Tillverkningen upphörde i maj 2022.

– Läs mer på Apples webb­sidor (länk). – Se också iPhone och iPad samt ordet podd. – IDG:s artiklar om iPod: länk.

[mediespelare] [nerlagt] [ändrad  11 maj 2022]

Joltid

det företag som äger rättigheterna till den teknik som används i Skype. I synnerhet Global index. – Joltid grundades 2001 och ägs av Niklas Zennström och Janus Friis. – Rättig­heterna till Global index ingick inte när eBay köpte Skype 2005, utan Skype an­vände tekniken på licens av Joltid. När eBay i september 2009 kom överens med en grupp investerare om att sälja Skype stämde Joltid eBay för otillåten an­vändning av Global index teknik. Det ledde till en upp­rörelse där Joltid blev del­ägare i Skype. När Micro­soft köpte Skype 2011 köpte företaget även Joltids andel. – Sajten joltid.com är nere sedan länge (februari 2017arkiverad).

[företag] [telefoni] [ändrad 5 augusti 2019]

Kazaa

en nerlagd tjänst för nerladdning av musik från internet. – Från början var Kazaa en avgiftsbelagd tjänst för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, filmer och bilder mellan privatpersoner på nätet. Det lanserades 2001 som efterföljare till nerlagda Napster. Kazaa var ett klientprogram som fungerade i ett icke‑hierarkiskt nätverk (P2P). Det utvecklades av Niklas Zennström och Janus Friis. Klientprogrammet Kazaa förutsatte nätverket FastTrack. – Zennström och Friis sålde 2002 Kazaa till det australiska företaget Sharman Networks. Efter många rättegångar och höga skadestånd för spridning av upphovsrättsligt skyddat material sålde Sharman Networks Kazaa vidare till företaget Brilliant digital entertainment (länk), som avvecklade varu­märket. – Se också KMD.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 30 december 2019]