eMac

en version av Macintosh för skolor, såld 2002–2006. Den liknade de första ”bulliga” versionerna av iMac, men hade LCD‑skärm. Från 2006 erbjöd Apple i stället en variant av iMac till nedsatt pris för skolbruk. – Se Wikipedia.

[skoldatorer] [utbildning] [ändrad 13 februari 2020]

SpaceX

ett privatägt amerikanskt rymdföretag. – SpaceX grundades 2002 av Elon Musk med målet att minska kostnaderna för rymd­fart och möjlig­göra kolonisering av Mars. SpaceX har utvecklat raketerna Falcon 1 och Falcon 9 samt rymd­skytteln Dragon. SpaceX var det första privat­ägda före­taget som skickade upp en rymd­farkost, satte den i bana och sedan landade den på jorden. I maj 2020 skickade SpaceX upp en bemannad rymdfarkost med två amerikanska astronauter som dockade med den internationella rymdstationen. – Planer på att skapa ett satellitnätverk för datakommunikation, baserat på satelliter i jord­nära banor, blev kända i januari 2015 – se Starlink. SpaceX kommer eventuellt att sam­arbeta om det med Google. – Se spacex.com. – IDG:s artiklar om SpaceX: länk.

[bredband från himlen] [forskning och experimentell teknik] [rymden] [ändrad 24 januari 2023]

P3P

Personal privacy preferences – ett överspelat projekt inom webbens ledningsgrupp W3C med målet att ge varje individuell webb‑surfare möjlighet att bestämma vilken grad av per­son­lig integritet hon vill åtnjuta. – Medlet var ett gemen­samt maskinläsbart språk. Det skulle ge webbplatser möjlighet att ange vilken information de ville att besökaren skulle lämna om sig själv, och besökaren att ange vilken information hon var villig att lämna ifrån sig. Första versionen av P3P presenterades 2002, version 1.1 kom 2006. Därefter har utvecklingen avstannat. – Mozilla tog bort anpassningen till P3P i webbläsaren Firefox redan 2007, medan Microsoft behöll den i sina webbläsare till 2016. Det uppges att bara sex procent av de 10 000 mest besökta webbplatserna 2018 var anpassade för P3P. – Se w3.org/P3P.

[förkortningar på P] [inaktuellt] [personlig integritet] [webben] [ändrad 5 februari 2019]

personal locator beacon

personlig lokaliseringssändare – amerikansk nödsändare för folk i vildmarken. Det är ett GPS‑baserat system med små sändare (se beacon) som jägare, bergsklättrare och andra bär med sig, och som de kan aktivera i nödsituationer för att andra ska kunna hitta dem. Det fungerar även i områden där mobilnätet inte har täckning. – Lanserades 2002 i USA av myndigheten NOAA, och liknar systemet Cospas‑Sparsat som har använts för sjöräddning sedan 1982. – Läs mer på denna länk (en bit ner på sidan).

[geo] [personskydd] [trådlöst] [ändrad 7 juni 2019]

Contiki

världens troligen mest kompakta operativsystem. – Hela operativsystemet med grafiskt användargränssnitt rymdes ursprungligen på mindre än 30 kilo­byte. En nyare version behöver 100 kilobyte. – Con­tiki utvecklades med öppen käll­kod 2002 av Adam Dunkels (länk), och avsett för inbyggda system och sakernas internet. – Namnet anspelar på Thor Heyerdahls flotte Kon-Tiki (se Wiki­pedia). – Se github.com/contiki-ng…. – Jäm­för med TinyOS.

[operativsystem] [sakernas internet] [ändrad 1 augusti 2022]

Next-generation secure computing base

(NGSCB) – ett avvecklat Microsoft-projekt för säkrare it‑system. – NGSCB presen­terades först 2002 under namnet Palladium, men sedan 2004 har Microsofts säker­hets­satsning styrts in på andra banor. Det var meningen att NGSCB skulle ingå i Windows Vista†, men så blev inte fallet. Microsoft upptäckte nämligen att NGSCB krävde att alla program för Windows måste skrivas om, vilket kunderna ogillade. – Se Wiki­pedia. – Se också Trusted computing group.

[it-säkerhet] [nerlagt] [ändrad 7 november 2017]

PCI Express

standard för sammankoppling av datorer och tillbehör, lanserad 2002. Det är en mycket snabbare version av PCI. Förkortas PCIE eller PCIe. – PCI Express är kompatibelt med äldre versioner av PCI. PCI Express överför data mellan datorn och anslutna tillbehör som paket med en hastighet som kan uppgå till 2,5 gigabit per sekund, normalt runt 200 megabit per sekund. – Bakom PCI Express-standarden står bland andra Intel, IBM, Microsoft, HP och Dell. – Läs mer på branschorganisationen PSI‑SIG:s webbplats pcisig.com. – Läs också om SCSI Express.

[sammankoppling] [ändrad 28 februari 2018]

ZIA

zero-interaction authentication – ett föreslaget bärbart skydd för filer på datorer. – ZIA bygger på att användaren bär på sig en identifieringsenhet som kommunicerar tråd­löst med datorn. Så snart som användaren går ifrån datorn krypteras alla aktiva filer i datorn. (Filer som inte an­vänds är krypterade hela tiden.) En tjuv kan alltså stjäla datorn, eller försöka använda den när ingen ser, men tjuven kan inte läsa några filer. Men så snart som användaren med sin identifieringsenhet kommer tillbaka till datorn igen dekrypteras de aktiva filerna. Grundtanken är att användaren inte ska behöva göra någonting alls för att datasäkerheten ska fungera, förutom att bära med sig identifieringsenheten. – ZIA utvecklades 2002 av Mark D Corner (markdcorner.com) och Brian D Noble (länk), båda då på University of Michigan. – Tek­niken beskrivs i denna pdf.

[förkortningar på Z] [kryptering] [skydd] [ändrad 10 augusti 2022]