.mobi

en toppdomän, från början avsedd för webb­sidor som var anpassade för smarta mobiler. Sedan 2017 har det kravet släppts, och .mobi är numera som vilken toppdomän som helst. – Webbsidorna skulle automatiskt anpassas till storleken på den bildskärm som de visas på. Den som ville registrera en domän under .mobi måste följa vissa riktlinjer för anpassning av webbsidor till mobiltelefoner. – Toppdomänen .mobi godkändes i juli 2005 av ICANN, och registreringarna började i maj 2006. Domänen administreras av företaget Afilias (identity.digital), som 2010 köpte mTLD, även känt som Dotmobi, som dittills hade administrerat toppdomänen .mobi. mTLD ägdes gemensamt av Ericsson, Google, GSM Associa­tion, Hutchison, Microsoft, Nokia, Samsung Electronics, Syniverse Technologies, Telefonica Moviles, TIM, T‑Mobile och Vodafone.

[mobilt] [toppdomäner] [ändrad 7 februari 2022]

SCIgen

ett program som automatiskt skriver sken­bart vetenskapliga artiklar. – I själva verket är det ord och fraser ur andra vetenskapliga artiklar som kombineras enligt programmets regler. – SCIgen skrevs 2005 av Jeremy Stribling (länk, föråldrad), Dan Aguayo och Maxwell Krohn (länk). Syftet var att belysa att många vetenskapliga artiklar i själva verket är mer eller mindre meningslösa sammanställningar av ord och fraser. Stribling, Aguayo och Krohn lät SCIgen sätta ihop en artikel som sedan antogs som bidrag på en veten­skaplig konferens, trots att innehållet var nonsens. Sedan dess har flera vetenskapliga förlag publicerat artiklar som har producerats med SCIgen. – SCIgen finns för nerladdning på MIT:s webbsidor: länk. Där finns också mer information om SCIgen. Den schweiziska forskaren Cyril Labbé har utvecklat ett program som känner igen SCIgen-producerade artiklar – se scigendetection.imag.fr. – Läs också om the Dada Engine, CHI, ett liknande program för rubriker, om robotför­fattare och Ike Antkare samt om Eliza.

[artificiell skenbar intelligens] [källkritik] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 1 mars 2023]

ENUM

funktion som översätter telefonnummer till adresser på internet och omvänt. Med ENUM kan man alltså ringa ett telefonsamtal genom att ange en e-postadress, och man kan adressera e‑post med telefonnummer. Det förutsätter att mottagaren har tillgång till ett ENUM‑anpassat telenät och har gjort de nödvändiga inställningarna. ENUM infördes med början 2005 och väntades då bli av stor betydelse för att internettelefoni (röstsamtal från dator via internet) skulle fungera. Men intresset var nästan obefintligt, åtminstone bland slutkonsumenter (User-ENUM), så hanteringen av ENUM för slutkonsumenter i Sverige upphörde i praktiken 2013. – Internationella teleunionens (ITU:s) webbsidor om ENUM finns här.

[e-post] [telefoni] [ändrad 25 januari 2018]

Flock

  1. – en nerlagd webbläsare, anpassad till sociala nätverk. Den första versionen av Flock kom 2005. I april 2011 med­delades att pro­dukten avvecklas och att de server­­baserade tjänster som var knutna till webbläsaren läggs ner. Flock hade inbyggda funktioner för sociala nät­verk, mikro­bloggar, vanlig bloggning samt delning av bilder och bok­­märken med andra an­vändare. Läs mer i Wikipedia;
  2. – app för kryp­te­rad syn­­kro­ni­­se­ring av kon­tak­ter och ka­lend­rar. Lan­se­ra­des i sep­tem­ber 2014 av Open Whisper Systems (länk).

[kryptering] [nerlagt] [personliga data] [webbläsare] [ändrad 19 april 2021]

Google Earth

satellitfoton av hela jordklotet, sammanställda av Google till en detaljerad världskarta som kan visas på datorer. – Upp­lös­ningen vari­erar, men ofta kan man se en­skilda bygg­nader och ibland också per­soner på bilderna. – Google Earth lanserades 2005 och bygger på arbete som har utförts av företaget Keyhole, ursprung­ligen finansi­erat av CIA, men 2004 köpt av Google. – Google Earth ska skiljas från Google Maps, som är kon­ven­tio­nella kartor. – För att kunna använda Google Earth måste man ladda ner ett speciellt program. – Se google.com/earth. – I Sverige kallades Google Earth under en tid för Google Jorden.

[geo] [ändrad 19 september 2018]

Gapminder

en svensk stiftelse som sprider information om global utveckling med hjälp av grafisk presentation av statistiska data. – Gapminder sålde 2007 programmet Trendalyzer till Google. Stiftelsen grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling (19482017). Programmet Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling, men det blev känt genom Hans Roslings föredrag. – Se gapminder.org.

[grafik] [statistik] [ändrad 6 november 2017]

Megaupload

en fildelnings‑tjänst som stängdes i januari 2012  efter beskyllningar om piratkopiering. – Stängningen ledde omedel­bart till motåtgärder från bland annat Anonymous: till exempel gjordes FBI:s webbplats tillfälligt oåtkomlig. – Mega­up­load, som grundades 2005, hörde formellt hemma i Hongkong, men har inte haft någon verksamhet där. Grundaren, som är bosatt i Nya Zeeland, men med tysk-finsk bakgrund, går under namnet Kim Dotcom. Han startade i januari 2013 en er­­sättare för Megaupload vid namn Mega. – USA begärde 2012 att Nya Zeeland skulle lämna ut Kim Dotcom, som i USA är åtalad för stämpling till brott, svindleri och penningtvätt. Han har varit häktad i Nya Zeeland sedan dess, men är fri mot borgen. Frågan om utlämning till USA skulle avgöras sommaren 2020 av Nya Zeelands högsta domstol, men inget är klart när detta skrivs (oktober 2022).  – Mer information i Wikipedia.

[fildelning] [nerlagt] [ändrad 25 oktober 2022]

Kryders lag

(Kryder’s law)”Lagringskapaciteten i magnetiska minnen fördubblas varje år.” – Upp­kallad efter Mark Kryder, tidigare teknisk direktör på Seagate. Lagen beskrevs första gången 2005 i en artikel i Scientific American, klicka här (långsam länk). – Jäm­för med Moores lag.

[lagar] [lagringsmedier] [ändrad 29 januari 2019]

podcast

– se podd. – Ordet podcast syftar på broadcast, på svenska rundradio‑sändning, och på Apples musikspelare iPod†. Det första datorprogrammet för poddradio gjordes nämligen 2005 för iPod av Adam Curry (länk). Men man behöver inte just en iPod för att lyssna på poddradio. – Det har föreslagits att ordet podcast ska bytas ut mot netcast för att få bort anknytningen till iPod, men det har inte slagit igenom. – Se också Datatermgruppen (länk).

[poddar] [ändrad 16 januari 2021]