slagosphere

slaggosfären” – kritiskt ord för bloggo­sfären, i synner­het för de bloggar som inne­håller kändis­skvaller och politisk hets. – Ordet slagosphere myntades 2006 av den amerikanska författaren Michael Chabon (michaelchabon.com) (nere sedan april 2022). – Engelska slag kan betyda samma sak som svenska slagg, men har också en bredare betydelse – se Urban dictionary (länk).

[bloggar] [ändrad 16 april 2022]

gNewSense

ett avvecklat utförande av operativ­­systemet GNU / Linux för användare som vill använda enbart fri mjuk­vara. gNewSense, som kom 2006, var först baserat på Ubuntu, senare på Debian. Stöddes av Free software foundation. Den senaste versionen, Ucclia, är från 2016 (se denna länk), därefter har utvecklingen av gNewSense upphört. – Namnet uttalas som nuisance. – Se savannah.nongnu.org (från 2016) samt DistroWatchs webbsidor).

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 8 maj 2021]