Gianduia

en försvunnen teknik för att visa rörliga bilder och annat grafiskt krävande material på webbsidor. – Gianduia utvecklades 2009 av Apple som alternativ till Flash†. Efter 2010 har det inte hörts något från Apple om Gianduia. – Namnet: Gianduia är italiensk choklad med finmalda hasselnötter.

[grafik] [nerlagt] [ändrad 4 oktober 2022]

Chrome OS

Knappliknande runt märke med 3d-effekt. I mitten en blå boll. Den är omgiven av tre bitar i grönt, gult och rött.
Chrome OS märke.

Chrome operating system – ett operativsystem från Google för persondatorer. – Chrome OS tillkännagavs 2009. 2011 kom datorer med Chrome OS, se Chromebook. Chrome OS finns inte för nerladdning, utan säljs bara till datortillverkare som förinstallerar det på sina datorer. – Chrome OS är i princip Googles webbläsare Chrome, körd direkt på en Linuxkärna. Operativsystemet hade från början inget annat användargränssnitt än webbläsaren. Men 2012 införde Google ett grafiskt användargräns­­snitt, Aura, som är likt traditionella grafiska användargränssnitt, men som fortfarande är helt baserat på webbsidor. – Att utveckla program för Chrome OS inne­bär att utveckla pro­gram som kan köras i webbläsare. Det går inte att installera traditionella program som fungerar vid sidan av webbläsaren. (Men läs om det troligen nerlagda Project Campfire.) Program för Chrome OS kan också köras i vilken webbläsare som helst, till exempel i Firefox, vilket i sin tur innebär att de kan köras i en webbläsare på vilken dator som helst. Tanken är förstås att det ska gå märk­bart snabbare om man har Chrome OS. – Chrome OS ska inte för­växlas med Android, Googles ope­rativ­system för mobiltelefoner, surfplattor och hemelektronik. – I slutet av 2015 ryktades det att Google har kommit fram till att intresset för Chrome OS är så lågt att det bör avvecklas som separat produkt och slås ihop med Android. Det har dock inte skett (september 2020). – Mer på Googles webbsidor. – Samma operativ­system utvecklat i öppen käll­kod heter Chromium OS. – Läs också om operativsystemet Fuchsia och om CloudReady.

[linuxdistributioner] [ändrad 17 september 2020]

CrunchBang

ett nerlagt utförande av Linux, närmast baserat på Debian. – CrunchBang räknades som medel­svårt: det krävde en del dator­kunskap, men inte ingående kunskaper i Unix. Det lanserades 2009. Utvecklingen upphörde 2013, men operativsystemet lever vidare i flera förgreningar. – Namnet skrevs ibland #! (# för crunch, ! för bang). – Domänen crunchbang.org direktlänkar numera till bunsenlabs.org, en av förgreningarna.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 24 november 2022]

Haystack

ett program för skydd av regimkritikers kommunikation på internet. – Programmet utvecklades av amerikanen Austin Heap med början 2009. Det togs ur bruk i september 2010. – Namnet syftade på uttrycket ”hitta en nål i en höstack”, vilket antyder hur programmet fungerar. – Programmet fick hård kritik för att det inte höll vad det lovade, för att Heap inte lämnade ut källkoden och för att de regimkritiker i Iran som testade det råkade ut för förföljelser. – Läs mer på haystacknetwork.com (stängd) och i Wikipedia. – Läs också om .bit, Feed over email, Free network foundation†, internetridån, Meshnet, svartkast och Telex (bety­delse 2).

[censur] [försvunnet] [skyddad kommunikation] [övervakning] [ändrad 18 september 2022]