Turf

ett spel som kräver smart mobil med GPS, och som går ut på att ta över så kallade zoner utomhus. – Turf har funnits sedan 2010 och utvecklades av Simon Sikström och Andreas Pantesjö. Det är nu spritt till många länder. – För att spela måste man ha appen Turf installerad på en smart mobil med GPS. Man kan då se en karta som visar var man själv är, var andra spelare finns och vilka zoner som finns i närheten. En zon brukar vara 25⨯25 meter. Nya zoner kan definieras av spelare. En spelare tar över en zon genom att kliva in i den och får poäng genom att stanna så länge som möjligt. Men en annan spelare kan ta över zonen. – Se turfgame.com.

[spel] [utomhusnavigering] [ändrad 20 april 2018]

replicant

  1. replikant (ett slags människolik robot) – se android;
  2. Replicant – en förgrening av operativsys­temet Android med enbart fri mjukvara. Replicant är närmare bestämt en förgrening av operativsystemet CyanogenMod†, som i sin tur var en förgrening av Android. Projektet Replicant inleddes år 2010 och stöds av Free software foun­da­tion. Replicant kan in­stal­le­ras bara på ett begränsat antal modeller av smarta mobiler. – Se replicant.us.

[android] [fri mjukvara] [robotar] [ändrad 22 augusti 2017]

ICT4D

Information and communications technology for development – en satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till datorer, internet och mobiltelefoni till överkomliga priser i hopp om att det bidrar till utvecklingen.  Grundad 2010.– Se ict4dconference.org.

[aktivism] [förkortningar på I] [ändrad 16 augusti 2022]

Wish

en marknadsplats på nätet: andra företag säljer direkt till kund genom Wishs webbsidor. Wish är amerikanskt, men de företag som säljer genom Wish är till stor del kinesiska tillverk­are av lågprisprodukter. – Wish grundades 2010 av Peter Szulczewski och Danny Zhang. Det var först en app för önskelistor. 2013 kom Szulczewski och Zhang på idén att komplett­era önskelistorna med motsvar­ande produkter, och de satsade då på billiga produkter från okända tillverk­are, främst i Kina. Före­taget har expanderat mycket snabbt, och 2015 satsade den ryska investera­ren Yuri Milner 500 miljoner dollar i Wishs moder­bolag Context­logic. – Se wish.com.

[e-handel] [ändrad 30 augusti 2020]

culturomics

”kulturomi”analys av stora textmängder i syfte att beskriva och kartlägga mänsklig kultur. – De stora text­mängd­er­na är i praktiken text på internet, tillgäng­lig med hjälp av Google och andra sök­motorer. – Termen culturomics in­fördes i slutet av 2010 av en grupp forskare i en artikel i tidskriften Science (länk) (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[konst och litteratur] [språkteknik] [ändrad 16 maj 2023]

Apple Books

eller bara Books – ett program från Apple för e‑böcker. Det kan användas på iPad, iPhone och Mac. Med iBooks kan iPad alltså användas som läsplatta. Lanserades 2010 och hette iBooks fram till 2018. – Apple Books är knutet till en tjänst för för­sälj­ning av e‑böcker, Book Store, som ingår i iTunes. E‑böckerna är i formatet Epub. – Se apple.com/apple-books. – Läs också om iBook†, en äldre serie datorer från Apple.

[appar] [e-böcker] [ändrad 18 september 2018]

WiDi

Intels nerlagda system för trådlös samman­koppling av dator och extern bildskärm, till exempel en HDTV. – WiDi lanserades 2010 och lades ner 2015. Som ersättning rekommenderar Intel Miracast. – Namnet kan ses som en för­kort­ning av wireless display, och anspelar på wi‑fi. – Se Intels webb­sidor (länk).

[nerlagt] [trådlöst] [ändrad 14 juni 2018]