kopimi

”copy me” – text och märke som säger att något får kopieras fritt. Det kan vara text, bild, video, musik eller annat. Den som sätter dit kopimimärket är, eller bör vara, den som har upphovs­­rätten. De som använder kopimimärket kallas för kopimister. – Läs mer på kopimi.com (nere sedan mars 2021, arkiverad). – Kopimism är också en religiös rörelse, grundad i Sverige 2010 av Isak Gerson (isakgerson.se). Det missionerande kopimistsamfundet (kopimistsamfundet.se) erkändes 2011 som trossamfund i Sverige. Kopimisterna anser att kopiering och spridande av information är heliga handlingar. – Läs också om copyleft, Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, GPL och IDDN.

[kuriosa] [upphovsrätt] [ändrad 7 maj 2022]

OpenStack

ett öppet operativ­system för it i molnet. – Open­­Stack kan hantera programkörning, nätverk och datalagring, vilket användaren styr från en styrpanel. Program och tjänster som är skrivna för OpenStack är flytt­bara mellan alla tjänsteleverantörer som använder OpenStack. Bakom OpenStack står stiftelsen Open­ Infrastructure Foundation (openinfra.dev), som har privatpersoner, organisa­tioner och företag som medlemmar. Grundat 2010. – Se openstack.org. – Läs också om ordet stack.

[molnet] [öppet] [ändrad 15 november 2020]

Google Goggles

en nerlagd tjänst som kunde känna igen och namnge föremål, platser och byggnader som användarna skickade in bilder på. Tjänsten kunde också läsa och tolka streckkoder. Tjänsten startades 2010 av Google och lades ner i slutet av 2018. Den fanns för smarta mobiler. – Google hänvisar sedan dess till tjänsten Google Lens, se denna länk. – Google Goggles ska inte för­växlas med Google Glass, Googles interaktiva glasögon.

[ljud och bild] [nerlagt] [sökmotorer] [ändrad 1 december 2020]

Stuxnet

en mask som troligen utvecklades för att angripa Irans kärnanläggningar. – Stuxnet upptäcktes sommaren 2010, men hade då troligen redan funnits ett år. Stuxnet ställer inte till någon skada på infekterade persondatorer. Masken letar bara efter ett visst styrsystem från Siemens, avsett för tung industri. Om den hittar ett sådant angriper den det och ställer till problem. Annars gör den ingenting. – Stux­net har drabbat en del industriella system även utanför Iran. Det antas att Stuxnet har utvecklats av Israel och USA, vilket de naturligtvis inte bekräftar. Alla vanliga virusskydd upptäcker och avlägsnar Stuxnet. – Läs också om Duqu (även kallat Stuxnet 2), om Flame (be­tydelse 3) och om The equation group.

[industriell it] [skadeprogram] [ändrad 13 november 2019]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]

dead drop

  1. Dead dropsUSB-minnen som är inmurade i yttervägg för spridning av filer. Vem som vill kan ansluta sin dator till ett sådant minne för att kopiera filer till sin egen dator eller för att lägga till filer. Det är alltså ett system för anonym fil­delning. – Dead drops är ett initiativ av den tyska arkitekten Aram Bartholl. Läs mer på deaddrops.com. Påbörjades i New York hösten 2010;
  2. – ett program för säker fil­över­föring, se Deaddrop.

– Dead drop är en den engelska motsvarigheten till spiontermen ”[död] brev­låda”. Det kan vara vilken hålighet som helst där man lämnar meddelan­den eller annat som någon annan hämtar senare; poängen är att den som lämnar meddelandet och den som tar emot det inte ska ses tillsammans. – Se också blind drop.

[fildelning] [ändrad 12 april 2018]