Amazon Drive

en tjänst för datalagring på internet, lanserad 2011. – Användarna lagrar sina filer på Amazons servrar (se molnet) och kan sedan komma åt filerna överallt där de har tillgång till internet. Amazon Drive fanns tidigare både som gratistjänst och avgiftsbelagd tjänst, men nu krävs åtminstone betalt medlemskap i Amazon Prime (länk). Amazon Drive hette först Amazon cloud drive. – Pro­grammet Amazon Music är baserat på Amazon Drive. – Se amazon.com/clouddrive.

[datalagring] [molnet] [ändrad 14 juli 2022]

International

The International – datorspelsturnering i spelet Dota 2. – The Inter­national har anordnats sedan 2011, och arrangeras av spelets utvecklare, företaget The Valve. Vinnarna belönas med miljon­belopp. – Se dota2.com. – Jäm­för med Dota 2 Asia championships.

[spel] [ändrad 29 april 2018]

Circly

ett avvecklat finländskt socialt nätverk avsett för äldre. – Circly var en app för videosamtal med smarta mobiler. An­vändarna grupperade sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte var vana vid smarta mobiler fanns särskilt lätthanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari på företaget Pieni piiri (pienipiiri.fi, arkiverad). Nätverket användes i finländsk hälsovård och äldrevård. – Se circly.com (domänen avregistrerad 2018).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 13 april 2018]

Google Wallet

en nerlagd betaltjänst från Google. – Google Wallet fanns kvar till början av 2018 jämsides med det nyare och enklare Google Pay. Den har ersatts av Google Pay Send (länk). – Google Wallet höll reda på kreditkort, kundkort, rabatter och erbjudanden. Appen för Google Wallet kunde användas för betalningar i butik med NFC-teknik. Man kunde också använda en telefon med Google Wallet för att betala på internet. Betalningen drogs från användarens kreditkort. – Användaren måste installera en app från Google på sin mobiltelefon och mata in uppgifter om ett kreditkort. Google tog inte ut avgifter för transaktionerna, vare sig från kunderna eller från butikerna. – Tjänsten lanserades i september 2011 och finansierades med reklam. Från 2013 fanns i USA möjligheten att skicka pengar från Google Wallet som bilaga till e‑post i Gmail. – Google Wallet blev ingen större succé, men Google lät tjänsten finnas kvar jämsides med Google Pay till början av 2018, se Androidcentrals blogg (länk) (inaktuell). – Se pay.google.com. – Läs också om Google Prepaid Card.

[betalningar] [nerlagt] [ändrad 10 april 2022]

UltraViolet

Bokstäverna UV i vitt på svart botten; under det samma bokstäver speglade upp-och-ner i grått på violett botten.ett avvecklat system som skulle underlätta för konsumenten att hantera upphovsrättsligt skyddat material utan tekniskt krångel. Det lades ner 2019. – UltraViolet var en märkning som 2011 infördes på optiska diskar (CD, DVD, Blu‑ray) och spelare, datorer, mobiltelefoner och annat av de företag som anslutit sig till systemet. Meningen var att varje hushåll skulle registrera sina diskar och sin utrustning och sedan ha frihet att spela upp filmer, spel och annat var och när som helst. – UltraViolet var varumärke för organisationen Digital entertainment content ecosystem (DECE). – Se myuv.com.

[nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 8 april 2020]

PUST

den svenska polisens nerlagda it‑system för rapportering och utredning av brott. – I februari 2014 beslöt Rikspolisstyrelsen att lägga ner PUST. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara långsamt, omständligt och svårt att använda. – PUST togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallades därför ibland för PUST-Java. 2011 beslöt polisen att migrera PUST till Oracles plattform Siebel. Den omarbetade versionen kallades ofta för PUST-Siebel. Den ansågs av många som en kraftig försämring. – Eftersom många poliser ansåg PUST oanvändbart, eller rent av såg det som en arbetsmiljöfara, använde polisen två äldre it‑system parallellt med PUST. I februari 2014 beslöt polisen att skrota PUST helt och hållet. – Kostnad­er­na för PUST uppskattades då till runt 100 miljoner kronor. – PUST var förkort­ning för Polisens utredningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projekt­an­svariga: länk.

– In English: PUST was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureaucratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. PUST had been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the PUST system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as PUST‑Siebel. How­ever, many police officers found PUST, and especially PUST‑Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with PUST. In Februari 2014, it was decided to shut PUST down. The costs for PUST and PUST‑Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

[förkortningar på P] [juridik] [nerlagt] [svenska myndigheter] [ändrad 20 augusti 2017]

OpenShoe

dator i ett skoinlägg, avsett för positions­­­bestäm­ning. Alltså ett slags kropps­­buren dator. – OpenShoe ska kunna användas i många sammanhang, till exempel för att hålla reda på var räddningspersonal befinner sig, för att se om gamla människor behöver hjälp och för att studera hur människor med stabilitetsproblem går. Eftersom OpenShoe ska användas inomhus går det inte att använda GPS, och eftersom den ska kunna användas i rökfyllda och brinnande byggnader går det inte heller att använda vanliga tekniker för inomhusnavigering. Skoinlägget registrerar därför bärarens rörelser genom tröghetsnavigering, och överför informationen tråd­­löst till en dator. – Openshoe är ett projekt som drevs med början 2011 i samarbete mellan Indien och svenska universitet, bland annat KTH. – Se openshoe.org (kan vara långsam).

[inomhusnavigering] [ändrad 26 januari 2021]