Europeiska informationssäkerhetsmånaden

EU-kampanj för informationssäkerhet, anordnad i oktober varje år. Den har anordnats sedan 2013. I Sverige är det Myndigheten för sam­hälls­skydd och beredskap, MSB, och Polisens nationella bedrägericentrum, NBC, som håller i kampanjen. På engelska heter den European cyber security month, förkortat ECSM eller CyberSecMonth. Kallas på svenska också för Europeiska månaden för cybersäkerhet. – Se cybersecuritymonth.eu, informationssakerhet.se och MSB:s webbsidor.

[eu] [it-säkerhet] [årligt återkommande] [ändrad 8 oktober 2019]

Loon

Googles avvecklade satsning på att ge fattiga områden tillgång till internet genom ballonger. – Loon inleddes 2013 och avvecklades i januari 2021. (Se avskedsbrev på sajten Medium.) – Planen var att 300 ballonger skulle sväva fritt på ungefär 20 kilometers höjd. Varje ballong skulle vara försedd med sändare och mottagare som drevs av solenergi. Ballongerna skulle kommunicera med basstationer på jordytan, utspridda med ungefär hundra kilometers avstånd. Varje ballong skulle ge internetanslutning till ett område på 1250 kvadratkilometer. – Ballongerna skulle röra sig fritt med vindarna, men ändå kunna fjärrstyras genom att man lät dem gå upp och ner i luftlagren, som rör sig i olika riktningar. – Loon var först ett projekt med namnet Project Loon inom Googles experimentverksamhet, som då hette Google X. 2018 blev det ett eget företag med namnet Loon under Googles moderbolag Alphabet. Det lades ner 2021 med motiveringen att tekniken visserligen fungerade, men blev för kostsam. – Namnet: Loon är kort för balloon, men betyder också lom (fågeln), och anspelar troligen också på loony – spritt språngande. – Se x.company/projects/loon. – Läs också om Skybender och om Facebooks projekt Aquila†.

[bredband från himlen] [experimentell teknik] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2022]

Slack

en tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. – Slack utvecklades för internt bruk på det amerikanska företaget Tiny Speck, numera Slack Technologies. Det lanserades för allmänheten 2013, och hade redan i juni 2015 över en miljon användare. Slack finns som gratistjänst och som avgiftsbelagd tjänst med fler funktioner. – Se slack.com.

[applikationer] [chatt] [ändrad 12 november 2018]

Yik Yak

ett nerlagt nätverk och en app för att skicka anonyma meddelanden till alla Yik Yak-användare i närheten. Den upphörde definitivt att fungera den 5 maj 2017. – Meddelanden i Yik Yak adresserades inte till bestämda personer, utan nådde alla användare i närheten. – Ett meddelande kallades för ett yak. Gränsen för publicering gick ungefär 2,5 kilometer från användarens position. Yik Yak använde en teknik, geoblockering, för att göra tjänsten oanvändbar på platser som låg- och mellanstadieskolor. Detta för att förhindra att Yik Yak användes för nätmobbning. Men Yik Yak fick ändå kritik för att det användes av mobbare. – Yik Yak lanserades i november 2013, och fick först stor spridning, men dess popularitet avtog och företaget råkade i ekonomiska svårigheter, vilket i april 2017 ledde till beslut om nerläggning. – Läs också om After School, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret och Whisper samt om Rethink och Fulfiltret, program som motverkar nät­mobb­ning.

[appar] [dold identitet] [geo] [nerlagt] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]

Iago attack

Jagoattack – i it-säkerhet: ett sätt för ett operativ­systems kärna att på­verka ett program som körs, trots att pro­­grammet är skyddat mot sådan på­verkan. Det gäller främst möjlig­heten att i smyg installera skadlig kod. – Termen Iago attack infördes 2013 av Stephen Checkoway och Hovav Shacham i artikeln ”Iago attacks: Why the system call API is a bad untrusted RPC interface” (länk) – Namnet: Iago är det engelska namnet på en ondske­full och falsk figur i Shake­­speares skåde­spel Othello (se Projekt Runeberg, länk). På svenska brukar namnet stavas Jago.

[attacker] [ändrad 25 juni 2017]

CanSAR

databas om cancer. – CanSAR inne­håller informa­tion om klinisk forsk­ning, läke­medel och genetik som har med cancer att göra. CanSAR är fritt till­gäng­lig på internet, och öppnades i novem­ber 2013. Då var det världens största databas om cancer med 1,7 miljarder upp­gifter. – CanSAR har utvecklats av Institute of cancer research i London. – Se cansarblack.icr.ac.uk. – Namnet anspelar givetvis på cancer; SAR står för structure–activity–re­lation­ship.

[databaser] [hälsa] [ändrad 27 oktober 2017]

Peak

en avvecklad smart mobil för operativ­systemet Firefox OS. – Peak utvecklades och såldes av företaget Geeksphone. Den lanserades i april 2013 och var avsedd för utvecklare som vill testa program för Firefox OS. Tillverkningen upphörde 2015 då Geeksphone slutade utveckla telefoner. – Peak var en mer avancerad smart mobil än Keon† från samma företag. Peak+ skulle bli en version av Peak för vanliga användare, men den lades ner innan den nådde kunderna. – Se firefoxosdevices.org… (från 2015). – Geeksphone lanserade 2014 telefonen Revolution†, en vidareutveckling av Peak+.

[mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 20 december 2018]