Slack

en tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. – Slack utvecklades för internt bruk på det amerikanska företaget Tiny Speck, numera Slack Technologies. Det lanserades för allmänheten 2013, och hade redan i juni 2015 över en miljon användare. Slack finns som gratistjänst och som avgiftsbelagd tjänst med fler funktioner. – Se slack.com.

[applikationer] [chatt] [ändrad 12 november 2018]

Yik Yak

ett nerlagt nätverk och en app för att skicka anonyma meddelanden till alla Yik Yak-användare i närheten. Den upphörde definitivt att fungera den 5 maj 2017. – Meddelanden i Yik Yak adresserades inte till bestämda personer, utan nådde alla användare i närheten. – Ett meddelande kallades för ett yak. Gränsen för publicering gick ungefär 2,5 kilometer från användarens position. Yik Yak använde en teknik, geoblockering, för att göra tjänsten oanvändbar på platser som låg- och mellanstadieskolor. Detta för att förhindra att Yik Yak användes för nätmobbning. Men Yik Yak fick ändå kritik för att det användes av mobbare. – Yik Yak lanserades i november 2013, och fick först stor spridning, men dess popularitet avtog och företaget råkade i ekonomiska svårigheter, vilket i april 2017 ledde till beslut om nerläggning. – Läs också om After School, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret och Whisper samt om Rethink och Fulfiltret, program som motverkar nät­mobb­ning.

[appar] [dold identitet] [geo] [nerlagt] [sociala medier] [ändrad 11 maj 2017]

Iago attack

Jagoattack – i it-säkerhet: ett sätt för ett operativ­systems kärna att på­verka ett program som körs, trots att pro­­grammet är skyddat mot sådan på­verkan. Det gäller främst möjlig­heten att i smyg installera skadlig kod. – Termen Iago attack infördes 2013 av Stephen Checkoway och Hovav Shacham i artikeln ”Iago attacks: Why the system call API is a bad untrusted RPC interface” (länk) – Namnet: Iago är det engelska namnet på en ondske­full och falsk figur i Shake­­speares skåde­spel Othello (se Projekt Runeberg, länk). På svenska brukar namnet stavas Jago.

[attacker] [ändrad 25 juni 2017]

CanSAR

databas om cancer. – CanSAR inne­håller informa­tion om klinisk forsk­ning, läke­medel och genetik som har med cancer att göra. CanSAR är fritt till­gäng­lig på internet, och öppnades i novem­ber 2013. Då var det världens största databas om cancer med 1,7 miljarder upp­gifter. – CanSAR har utvecklats av Institute of cancer research i London. – Se cansarblack.icr.ac.uk. – Namnet anspelar givetvis på cancer; SAR står för structure–activity–re­lation­ship.

[databaser] [hälsa] [ändrad 27 oktober 2017]

Peak

en avvecklad smart mobil för operativ­systemet Firefox OS. – Peak utvecklades och såldes av företaget Geeksphone. Den lanserades i april 2013 och var avsedd för utvecklare som vill testa program för Firefox OS. Tillverkningen upphörde 2015 då Geeksphone slutade utveckla telefoner. – Peak var en mer avancerad smart mobil än Keon† från samma företag. Peak+ skulle bli en version av Peak för vanliga användare, men den lades ner innan den nådde kunderna. – Se firefoxosdevices.org… (från 2015). – Geeksphone lanserade 2014 telefonen Revolution†, en vidareutveckling av Peak+.

[mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 20 december 2018]

Nine eyes

ett tidigare hemligt samarbete om avlyssning och övervakning av tele- och datakommunikation mellan USA, Stor­­bri­tan­nien och sju andra länder. Förutom de fem länderna i gruppen Five eyes (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) ingår Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge. – Samarbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige, samt Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 26 september 2020]

Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]