KitKat

version 4.4 av Android. Släpptes den 31 oktober 2013. – Innan dess uppgavs att namnet skulle bli Key lime pie med versionsnummer 5.0, men i september 2013 meddela­de Google att namnet blir KitKat efter kexchokladen från Nestlé, och att versions­­numret blir 4.4 i stället för 5.0. Nummerändringen har tolkats som att Google först planerade mer omfattande förändringar, men sedan backade. – Versionerna av Android har namn i bokstavsordning, och har har namn efter söt­saker. – Se android.com/kitkat. – Efterföljaren till KitKat hette Lollipop och föregångaren hette Jelly Bean.

[android] [android-versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

Internet.org

en avvecklad organisation med målet att ge alla människor tillgång till internet. – Internet.org bildades på initiativ av Mark Zuckerberg på Facebook i augusti 2013, men försvann med början 2016, och Facebook tog över verksamheten, nu under namnet Facebook Connectivity. Medlemmar från start i Internet.org var Ericsson, Facebook, Mediatek, Nokia, Opera, Qualcomm och Samsung, men Apple och Google anslöt sig aldrig. Internet.org tillhandahöll en uppsättning gratis internetbaserade tjänster under namnet Free Basics.  – Se facebook.com/connectivity.

[gratis] [internet] [organisationer] [ändrad 28 juni 2021]

Minnowboard

en nerlagd enkortsdator utvecklad av Intel, lanserad 2013. – Intel överlät senare rättigheterna till konstruktionen till stiftelsen Minnowboard.org, som avvecklade verksamheten under 2019. – Kretskortet var stort som ett kreditkort och var avsett för personer som vill sätta samman egna datorer eller bygga in kortet i annan utrustning. Kortet hade en Atom‑pro­cessor. – Minnow­board konkurrerade närmast med Rasp­berry Pi. – Intel har också sålt en enklare enkorts­dator, Galileo† och den kraftfulla Joule†. – Namnet: Minnow är ett allmänt ord för småfisk. – Se minnowboard.org (arkiverad).

[enkortsdatorer] [ändrad 13 februari 2020]

Dhwani

en experimentell teknik för trådlös data­över­föring med ljud mellan mobiltele­foner (akustisk NFC.) – Tekniken har utvecklats av Micro­soft Research. Den är tänkt att användas som ett slags NFC, alltså för dataöverföring mellan två mobil­tele­foner som hålls intill varandra. Telefonernas inbyggda högtalare och mikro­fon används. Data­takten är 2,4 kilobit per sekund, vilket anses tillräck­ligt för till exempel betalningar. För att minska störningar används en teknik som heter Jam­secure, som innebär att den mottagande tele­fonen avsikt­ligt skickar ut en störande signal, som den sedan själv kan filtrera bort. – Dhwani beskrivs i en artikel från 2013, se här. – Namnet: Dhwani, på sanskrit dhvani, betyder ljud, melodi, åska. – Se också Chirp†.

[experimentell teknik] [ljud och bild] [trådlöst] [ändrad 10 november 2018]

Windows 8.1

en revidering av Windows 8, släppt den 18 oktober 2013. – Revideringen föranleddes av det svala mottagandet av Windows 8 och av kritiken mot de stora förändringarna av det grafiska användargränssnittet. En del av nyheterna i Windows 8 togs bort eller gjordes val­fria, och startknappen återinfördes. Att revideringen skulle ske blev känt först i början av 2013. Då kallades den nya versionen för Windows Blue. – Se Microsofts webbsidor. – Windows 8.1 följdes av Windows 10, som presenterades den 30 september 2014. (Något Windows 9 finns alltså inte.) – Se också Thresh­old. – Support och säkerhetsuppdateringar för Windows 8.1 upphörde den 10 januari 2023, se Microsofts webbsidor.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 30 januari 2023]

PirateBrowser

en webbläsare som är utvecklad för att kunna visa blockerade webbsidor. – Pirate­Browser lanserades i augusti 2013 av Pirate Bay. Den bygger på Firefox. – För att komma förbi censur och blockeringar av webbsidor används FoxyProxy. PirateBrowser använder nätverket Tor för att göra allt som överförs krypterat och ospårbart. – PirateBrowser kan laddas ner från techspot.com/downloads…. – Jämför med Onion Browser och Tor Browser.

[kringgå censur] [kryptering] [skyddad kommunikation] [webbläsare] [ändrad 24 november 2018]

Chromecast

en dosa från Google för visning på tv-skärm av video från dator, mobiltelefon eller surfplatta. – Chromecast är en liten dosa som ansluts till en tv genom HDMI‑uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärrkontroll. Det som visas på datorns, telefonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bildskärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chromecast‑dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chromecast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi‑fi, som alltså måste finnas. Chromecast, som delvis påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Google Nexus Player† och Match­stick†. – Se Googles webbsidor. – Chromecast ska inte förväxlas med Chromebit.

[mediespelare] [ändrad 10 maj 2020]

Camp Grounded

ett digitalfritt sommarläger i Kalifornien för vuxna. – På Camp Grounded får man inte ha med datorer, mobil­­telefoner, spelkonsoler, digital­kameror eller något annat digitalt. Detta kallas för digital detox. – Aktiviteterna på lägret är ungefär samma som på sommar­läger för barn och ung­domar. – Camp Grounded startade 2013 men upphörde 2017 efter initiativtagaren Levi Felix död. Verksamheten ska ha återupptagits sommaren 2020, men tycks ha legat nere efter det. – Se organisationen Digital Detox webbsidor. – Grounded kan dels be­tyda (att ha) utegångsförbud – to be grounded, dels (att ha) fötterna på jorden. – Se också JOMO samt black hole resort, internetberoende, Nophone, to offline, social överbelastning och Walden zone.

[digitalfritt] [kuriosa] [ändrad 13 februari 2023]