Amazon Dash

(nerlagt) – en trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kunde till exempel ha en Dash‑knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken var att man inte skulle behöva lägga på minnet att man behövde beställa något, utan kunna göra det direkt. Varje knapp var inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, betalningssätt och antal / mängd varor var inställda på förhand, så allt kunden behövde göra var att trycka på knappen. En förutsättning var att man hade ett trådlöst nätverk installerat. Amazon Dash lanserades 2014 och lades ner 2020. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash var pizzaknappen från 2012 – se artikel från CNet: länk.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 29 mars 2022]

Kommentarsfält för alla

ett kommentarsfält som utvecklades med tanke på användare med behov av lättillgänglig teknik. Det är gjort för att vara lätt att förstå sig på och lätt att använda. – Kommentars­fält för alla utvecklades av tidningen 8 sidors (se 8sidor.se) dåvarande chef­redaktör Malin Crona och webbdesign­byrån Ziggy (helloziggy.com) (nerlagd) med finansiering från Centrum för lättläst, numera Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (se mtm.se) och PTS. Det släpptes 2014. (En utförlig artikel av Per Axbom om erfarenheterna från utvecklingsarbetet finns här.) – Kommen­tars­fält för alla är skrivet i öppen källkod, och kan installeras på vilken blogg eller annan webb­sida som helst. Programmet kan laddas ner från GitHub, se c4all.github.io (senast uppdaterad 2015). – Tidningen 8 sidor har slutat (2019) att använda Kommentarsfält för alla, eftersom det inte har uppdaterats. – Kommentarsfält för alla heter på engelska Comments for all, förkortat C4all.

– In English: Comments for all, C4all, is an open-source comment field, developed for accessibility. It was designed to be easy to understand and easy to use. Comments for all was designed with support from the Swedish agency for accessible media (link). It may be installed on any blog or other web site. It can be downloaded from GitHub (link). However, it hasn’t been updated since 2015. – For more summaries in English, please click at this link.

[diskussioner] [tillgängligt] [ändrad 1 oktober 2019]

NFC Ring

en fingerring med inbyggd NFC. (NFC är en teknik för kontaktlös dataöverföring.) – NFC Ring kan användas för allt som man kan använda NFC till, till exempel i stället för busskort och passerkort, för att låsa upp datorer och mobiltelefoner (i stället för lösenord), för att låsa upp dörrar med NFC-lås och för betalningar. Ringen kan också användas för sladdlös filöverföring, till exempel mellan två mobiltelefoner med NFC. Den har två minnen på 600 megabyte vardera: ett för offentliga data, ett för privata data. Minnes­kretsen för privata data finns på den sida av ringen som brukar vara vänd inåt, alltså på samma sida som handflatan, vilket med tanke på att NFC har en räckvidd på några centimeter skyddar informationen från tjuvlyssnare. – Ringen kommer från det engelska företaget McLear. Den finansierades genom insamling på Kick­starter och säljs sedan 2014. – Se nfcring.com.

[hårdvara] [kontaktlöst] [ändrad 27 augusti 2021]

Global Learning Xprize

en tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. – Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen skedde i två omgångar. 2016 utsågs fem finalister (se denna länk), som belönades med en miljon dollar var. Deras program testades sedan på fältet i Tanzania. Efter fälttestet utsågs 2019 två slutliga vinnare, som fick dela på tio miljoner dollar – se denna länk. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera).

[barn] [utbildning] [ändrad 15 september 2020]

Matchstick

en nerlagd planerad medieströmningspinne med operativsystemet Firefox OS. – Match­­stick skulle göra i stort sett samma saker som Googles Chromecast: visa filmer, video, Youtube-klipp, stillbilder och webbsidor på en tv. Match­stick skulle ha formen av ett större USB‑minne, och anslutas till tv:n med en HDMI‑kontakt. Projektet, som finansierades med insamling på Kickstarter, blev känt hösten 2014. Leverans av produkterna sköts först upp till augusti 2015, och i augusti 2015 lades projektet ner. Orsaken var problem med kopieringsskydd. – Se matchstick.tv.

[mediespelare] [nerlagt] [radio och tv] [ändrad 13 juni 2017]

Google Cardboard

Vikt kartongbit och smart mobil.
Vikt kartongbit och smart mobil.

en stereoskopisk anordning från Google. – Google Cardboard påminner om View‑Master†, som för övrigt har haft en liknande produkt, gjord i samarbete med Google. – Cardboard, som presenterades 2014, består av en enkel betraktningsanordning gjord av kartong och en smart mobil som placeras i kartongen. Med en app kan telefonen visa stereoskopiska bilder, alltså två bilder av samma motiv, tagna från två näraliggande punkter, visade sida vid sida. Kartonglådan gör att den ena bilden bara visas för vänster öga och den andra bara för höger öga, vilket skapar en illusion av djup i bilden. – Google Cardboard kan, till skillnad från den klassiska View‑Master, visa rörliga bilder. Den är ett slags 3d‑glas­ögon. – Se arvr.google.com/cardboard. – Jäm­för med Micro­soft VR Kit.

[hårdvara] [hobby] [ljud och bild] [3d] [ändrad 28 februari 2022]

Hack for Sweden

(tidigare) – ett årligt evenemang där deltagarna utvecklade program baserade på data från svenska myndigheter. – Hack for Sweden kan beskrivas som ett hackaton som arrangerades av ett antal svenska myndigheter. Priset Hack for Sweden award delades ut varje år. – Hack for Sweden anordnades första gången i mars 2014. – Se DIGG:s webbsidor. – I april 2020 ändrades namnet tillfälligt till Hack the crisis (digg.se…) och inriktningen var på Covid 19‑pandemin. Från 2022 planeras inget Hack for Sweden. – Se också Hack for change, Openhack och Poverty hackathon.

[konferenser och mässor] [programmering] [ändrad 8 februari 2023]