Webpage screenshot

ett tilläggsprogram till webbläsaren Chrome, i april 2015 avslöjat som spionprogram. – Web­page screenshot spreds som ett tillägg som tar skärmdumpar, och det gör det också. Men det samlade också hela tiden in information om användarens besök på webbsidor och skickar dem till företaget som har utvecklat programmet. Företaget, som också heter Webpage Screenshot, uppger att informationen bara används för att kartlägga hur tillägget används, men enligt Dagens Nyheter rapporterar programmet alla webbsidor som besöks, inte bara de som användaren tar skärm­dumpar av (se länk). Kart­lägg­ningen upptäcktes av det svenska företaget Sentor MSS, se sentor.se. Google tog 2015 bort Webpage screenshot från tilläggsprogrammen till Chrome. – Webpage screenshot kan också vara beteckning på avbildning av webbsida.

[skadeprogram] [övervakning] [ändrad 23 april 2020]

geoblockering

  1. – geografisk begränsning av var en mobil­telefon eller en app kan användas. – En form av geoblockering är att en mobil­telefon slår larm när bäraren går utanför ett förutbestämt område. Telefonen meddelar då någon annan person eller tjänst. Det används bland annat för övervakning av barn. En annan form är att vissa appar inte går att använda på vissa platser. – Geoblockering förutsätter att telefonen har GPS eller annan teknik för positions­bestämning med tillräckligt hög precision. – På engelska: geofencing. – Se också geoslaveri;
  2. – se geostaket (virtuellt staket);
  3. – hinder för användare från vissa geo­grafiska områden att komma åt visst material på nätet. Det kan vara:
    • censur: diktaturer blockerar besök på regimkritiska sajter på internet, eller på andra sajter som regimen ser som olämpliga. – Se internet­ridån;
    • – motiverat av upphovs­rätt. Företag som tillhanda­håller musik, film och annat material på internet har ofta bara tillstånd från upphovsrättshavaren att sprida materialet i vissa länder. Därför blockerar de tittare från andra länder.

– Geo­block­ering av typ 3 utgår oftast från besökarens IP‑adress, som kan knytas till en viss plats. Det leder till att en kund som betalar för en videotjänst på nätet inte kan använda tjänsten om hon loggar in från ”fel land”, till exempel på semestern. Det har naturligtvis lett till klagomål. Å andra sidan är det relativt lätt att kringgå geoblockering genom att använda en anonymiseringstjänst eller VPN, som byter ut IP‑adressen. – I december 2015 lade EU‑kommissionen fram ett förslag om att förbjuda geoblockering, se artikel i Computer Sweden: länk; och pressmeddelande från EU från november 2017: länk. EU antog därefter 2018 en förordning mot obefogad geoblockering – se EU:s webbsidor.

– Geo­block­ering var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: geoblocking, geo-blocking. – IDG:s artiklar om geoblockering: länk.

[censur] [geo] [upphovsrätt] [årets nyord] [övervakning] [ändrad 12 mars 2020]

Windows Hello

biometrisk inloggning i Windows 10 och efterföljare. – Fingeravtryck eller ansiktet räcker för inlogg­ning med autentisering. I så fall behövs inget lösenord. – De biometriska uppgifter som används för autentisering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inloggning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas biometrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presenterades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 12 mars 2023]

.sucks

en kontro­versiell privat toppdomän för kritik mot namngivna företag. –  (Sucks = suger, det vill säga är värdelös.) Om man ogillar till exempel ”Acme” kan man registrera underdomänen acme.sucks. (Det har tidigare länge förekommit att personer har registrerat domäner med namn som acmesucks.com.) Företag som vill blockera en sådan registrering kan själva registrera en underdomän under .sucks för 250 000 dollar, vilket har lett till att .sucks har kallats för ”utpressningsdomän”. För privatpersoner och konsumentorganisationer är priset mycket lägre. – Innan den privata toppdomänen hade godkänts begärde dåvarande USA‑senatorn Jay Rockefeller att den skulle stoppas. Han beskrev det som ”little more than a predatory shakedown scheme”. – Organisationen som har registrerat den privata toppdomänen .sucks, Vox Populi, hävdar att den vill skapa ett forum för konsumentdebatt. Enskilda kan registrera .sucks‑domäner för 249 dollar, men då får de inte ha en webbsida på domänen: alla besökare slussas vidare till en gemensam sida för debatt. – .sucks är en av många toppdomäner som har registrerats sedan det i princip blev fritt fram att registrera privata toppdomäner. Den togs i bruk i början av 2015. – Se get.sucks. – Läs också om Ripoff Report och lemon site.

[handel] [privata toppdomäner] [ändrad 30 april 2022]

XRSone

en hemlighetsfull hackar‑sajt som i mars 2015 publicerade en lista över 9 200 Twitter-konton som tillhörde, eller påstods tillhöra, anhängare till terroristorganisa­tionen ”Islamiska staten”, IS. Kartläggningen hade gjorts i samarbete mellan Anonymous och hackarorganisationerna Ctrlsec och Ghostsec.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 24 september 2017]

Freak attack

en sår­bar­het i webb­servrar och webbläsare, upptäckt i mars 2015. – Sårbarheten fanns då dels i webbservrarnas program för kryptering, dels i Apples webbläsare Safari och dels i den inbyggda webbläsaren i operativsystemet Android. Andra webbläsare påverkades inte. När sårbarheten blev känd hade ingen, såvitt man visste, angripare utnyttjat den. – Freak attack gör det möjligt för en angripare att lura webbservern och webbläsaren att gå över till en svagare kryptering än den normala. Detta gör det enklare för obehöriga att avlyssna trafiken. Sårbarheten var en kvarleva från 1990‑talet, då amerikanska staten försökte begränsa användningen av stark kryptering på internet, särskilt utanför USA. (Se kryptokrigen.) – Apple och Google distribu­erade snabbt patchar som täppte till Freak attack. – Namnet: Freak betyder missfoster, udda person; knarkare. Det kan ursprung­ligen vara samma ord som svenska fräck. Men det påstås att freak här står för Factoring attack on RSA export keys, säkert en bakronym. – Läs mer på digicert.com: länk.

[attacker] [bakronymer] [kryptering] [webbläsare] [ändrad 20 september 2018]

Sajtkoll

Sajtkoll.se – en kortlivad sajt för informa­tion om andra sajters tro­värdig­het. – Sajtkoll skulle ge svar på om en viss sajt var seriös, extre­mistisk, hatisk eller satirisk. Sajten öppnades den 23 februari 2015, men verksamheten avslutades av redaktören Kolbjörn Guwallius den 26 februari samma år. Det motiverades med att han hade utsatts för en hat­kampanj där någon också hade börjat kart­lägga hans familj. Ett avskedsmeddelande finns på sajtkoll.se (bevarat på Wayback Machine, se denna länk). – Läs också om Viralgranskaren†.

[källkritik] [nerlagt] [ändrad 22 januari 2018]

introji

humörfigur för introverta. – Med introjier visar man att man vill tänka på saken, att man vill vara i fred och liknande. – Introjier ritades av den amerikanska form­­givaren Rebecca Evie Lynch, och blev kända i början av 2015. – Ordet introji anspelar på den japanska typen av humörfigurer, emojier. – Rebecca Evie Lynch har lagt ut sina introjier på Facebook (länk).

[tecken] [ändrad 9 november 2018]