Equation Group

The Equation Group – en grupp som sägs ligga bakom avancerade nätattacker och dataintrång. Det kan vara en grupp som är knuten till den amerikanska signalspaningsorganisationen NSA. – Gruppen blev känd i februari 2015 när Kaspersky Lab publicerade en rapport om den (länk). Namnet The Equation Group är det namn Kaspersky ger gruppen. Det uppges bland annat att The Equation Group har installerat program för dataavläsning i de fasta programmenhårddiskar från ledande tillverkare. Om det är sant finns avläsningsmöjligheten hos miljoner vanliga datoranvändare, och dessutom på en plats där programmet är svårt att spåra och avlägsna. Kaspersky tror också att det finns ett nära samband mellan The Equation Group och sabotage­programmet Stuxnet.

[hackare] [skadeprogram] [ändrad 13 november 2019]

Ghost

  1. – ett program för kopiering av hårddiskar. Ghost används främst för säkerhets­kopiering, men också för över­föring av hård­diskens hela innehåll från en dator till en annan. Programmet säljs av Broadcom, se här. – To ghost kan betyda att kopiera [en hårddisk];
  2. – en sårbarhet som finns, eller har funnits, i många Linux‑distributioner. Sår­bar­heten gör det möjligt för en angripare att utnyttja buffert­över­fyllning för att manipulera det angripna systemet. – Ghost ingår i den programkod från GNU som ingår i Linux. En rättelse hade publicerats redan innan möjlig­heten att utnyttja felet som sår­bar­het upptäcktes, men den har inte nödvändigt­vis införts överallt. – Sår­bar­heten upptäcktes i januari 2015 av säker­hets­företaget Qualys (länk);
  3. – to ghost [somebody] – se ghosting.

[datalagring] [jargong] [sårbarheter] [ändrad 3 mars 2020]

Workmail

Amazon Workmail – en e‑post­tjänst från Amazon. – Amazon Workmail är avgiftsbelagd, avsedd för företag, och presenterades i januari 2015. Förutom e‑post ingår kalender. Tjänsten körs på Amazons moln (AWS), och kunden kan välja i vilket land e‑posten ska lagras. (Se data­hemvist.) – Se aws.amazon.com/workmail.

[e-post] [ändrad 1 maj 2022]

Atlas

en robot från Boston Dynamics. – Atlas är människo­liknande (humanoid): den går på två ben, har huvud och armar och är 188 centi­meter lång. – Atlas har ut­veck­lats för att användas i sådant räddnings­arbete som är risk­a­belt för män­ni­skor. Fördelen med att göra roboten människo­lik är att den kan använda existe­rande ut­rust­ning avsedd för människor. Atlas deltog i en tävling för sådana robotar sommaren 2015, anordnad av amerikanska krigs­maktens forsknings­institut DARPA, se denna länk. – Se Boston Dynamics webb­sidor (länk).

[androider och humanoider] [ändrad 12 december 2020]

Skype Translator

ett maskinöversättningsprogram från Micro­soft. – Det översätter tal till tal i realtid och är avsett för Skype. Det visas också en text­remsa sam­tidigt som över­sättningen läses upp med tal­syntes. – Skype Trans­lator kom i förhandsversion 2015. För­hands­versionen klarade engelska och spanska. Numera uppges Skype Translator kunna översätta till elva språk från 60 språk. – Se Skypes webbsidor (länk). – Läs också om Google Översätt och om Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 30 november 2020]

Keysweeper

en tangentloggare som ser ut som en USB‑laddare. – Keysweeper uppfångar och sparar tangenttryckningar från trådlösa Microsoft‑tangentbord i närheten. – Keysweeper har utvecklats av säkerhetsforskaren Samy Kamkar (se samy.pl), och blev känd i början av 2015. Samy Kamkar bedömer att Keysweeper kan tillverkas och säljas för 20—30 dollar. Det är ingen produkt som kan köpas. – Se samy.pl/keysweeper.

[tangentbord] [övervakning]

Microsoft HoloLens

glasögon från Microsoft för virtuell verklig­het. – Glas­ögonen är ett mellanting mellan inter­aktiva glasögon och VR‑hjälm. De visades upp i januari 2015. De ger så kallad blandad verklighet (mixed reality), det vill säga att användaren ser både sin materiella omgivning och tredimensionella och rörliga bilder som genereras av glasögonen och som passar in i omgivningen. 2019 kom HoloLens 2. – Se Microsofts webbsidor. – Se också hologram och förstärkt verk­lig­het.

[glasögon] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 18 juni 2018]

Fraudfox

ett program som underlättar datorbedrägerier mot banker. – Fraudfox skapar en falsk signatur för den dator som bedragaren använder. (Signaturen, på engelska fingerprint, är ett antal kännetecken för som kan användas för att identifiera datorn över nätet. Det är inte en elektron­isk signatur.) En falsk signatur räcker inte ensamt för att begå datorbedrägerier mot banker, men det under­­lättar. – Fraudfox bygger på webbläsaren Firefox (därav namnet) i en modifierad version och på Windows, som körs som en virtuell maskin. – Fraudfox har utveck­lats av pseudonymen hugochavez, och började spridas 2015.

[it-relaterad brottslighet] [it-säkerhet] [ändrad 2 september 2019]

netbrain

påstått sjukligt tillstånd orsakat av över­driven användning av dator och mobil­tele­fon. – De som drar på sig ”näthjärna” blir narcissistiska, får svårt att koncentrera sig och oroar sig för att missa något (se FOMO.) – Tillståndet blev känt under namnet netbrain i januari 2015 efter en studie som hade gjorts av företaget Visual DNA (visualdna.com) i samarbete med University college of London (ucl.ac.uk). Netbrain har också kallats för iDisorder. – Se artikel i Times från 2015, återpublicerad på Visual DNA:s webbplats: visualdna.com…. – Se också internetberoende och social överbelastning.

[stress] [ändrad 13 december 2021]