Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – en uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret†). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]

enkortsdator

i denna ordlista: beteckning på liten dator som levereras som ett enda krets­kort. – Köparen får ansluta tangentbord och bildskärm samt eventuellt låda. – Enkortsdatorer används i under­visning, i hobby, för experi­ment och i inbyggda system. – Alla datorer innehåller naturligtvis kretskort i någon form. Den ursprungliga betydelsen av enkortsdator var att datorn, när man köpte den, enbart bestod av ett enda kretskort. Men ordet används också om byggsatser och enkla hobbydatorer. – Enkortsdator var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[enkortsdatorer] [hobby] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]

HaLow

varumärke för den strömsnåla wi‑fi‑standarden 802.11ah. Den är avsedd för sakernas internet. – HaLow sänder på frekvenser runt 900 mega­hertz, vilket är betydligt lägre än de vanliga wi‑fi‑frekvenserna på runt 2,4 och 5 giga­hertz. Detta innebär längre räckvidd, bättre förmåga för signalen att tränga genom väggar och lägre strömförbruk­ning. Nackdelen är lägre band­bredd. Stan­darden fast­ställdes i januari 2016 av Wi‑Fi Alliance (länk).

[sakernas internet] [standarder] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]

annonsblockerare

program som gör att annonser på webbsidor inte visas för besökare på webbsidan. Annonserna laddas inte heller ner. –  Annonsblockerare är oftast insticksprogram till webbläsaren. Besökare som har annonsblockere har installerat dem inte bara för att slippa annonser i allmänhet, utan också därför att annonser ofta tar tid att ladda ner samt kan inne­hålla störande ljud och videofiler som tar mycket processorkraft. Bland yngre personer är det en majoritet som har annonsblockerare. Annonsörer försöker givetvis motverka detta, liksom massmedier som är beroende av annonsintäkter. Besökare som har annonsblockerare kan därför drabbas av inskränkningar i tillgången på information, eller uppmanas att betala för tillgång till mediet. – Annonsblockerare var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – På engelska: adblocker.

[webbläsare] [webbreklam] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]

giggekonomi

den del av arbets­marknaden som består av tillfällighetsjobb (på engelska gig, på svenska gigg) som för­medlas genom tjänster på internet. Exempel: Amazons Mechanical Turk eller taxikörning för Uber. – De som arbetar i gigg­ekonomin kallas på svenska ibland för giggare. De har ofta inte normala anställningsvillkor, arbetar­skydd, sjukförsäkring etcetera. Ofta förväntas de vara ständigt tillgängliga för att ställa upp med kort varsel (se app-företag). – På engelska: gig economy. – Gigekonomi (stavat så) var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk), och giggare var ett av årets nyord 2021 – se isof.se… och spraktidningen.se…). – Se också apparbete, crowd labor, human cloud, mekanisk turk, plattformsföretag, prekariat och SMS-anställning.

[giggekonomi] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]

pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google – se Chromebook. Under 2015 kom Pixelmodeller med operativsystemet Android i stället för Chrome OS. Varumärket avvecklades 2017. I stället kom serien Pixelbook (google.com/chromebook…);
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobiltelefoner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian, lanserat 2016. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webbsidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2022]

förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnesintryck med dator­­genererade intryck i realtid. – Den vanliga yttervärlden som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnesorgan kompletteras alltså med virtuella inslag medan vi går och står. Det förutsätter speciella interaktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattraktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bildskärmen visas då motivet med datorgenererade tillägg, till exempel en rekonstruktion av hur arkeologer tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnesintryck. – Jämför med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality). – Förstärkt verklighet var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[användargränssnitt] [glasögon] [verkligheter] [virtuell verklighet] [ändrad 5 april 2022]

filterbubbla

det att sök­motorer och sociala medier an­­passar den information som var och en av oss får från internet till vad de har räknat ut om våra intressen och värderingar. – Informationen filtre­ras för att passa vår smak och våra värderingar, och resultatet blir att vi lever i en ”bubbla” av information som inte utmanar oss. – Termen filterbubbla, på engelska filter bubble, skapades av amerikanen Eli Pariser (elipariser.org) i hans bok Filter bubble: what the internet is hiding from you (2011), senare utgiven som Filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think (länk). – Läs också om cyberbalkanisering. – Filterbubbla var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[sociala medier] [sökmotorer] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]