microtug

eller micro tug – teknik som låter mycket små robotar dra tunga föremål. Tekniken bygger på att robotarna gör ett ryck exakt samtidigt. De har också beläggningar som ger dem mycket bra fäste på underlaget. Tekniken är inspi­re­rad av hur myror arbetar. Den visades upp i början av 2016. – I denna video (länk) visas hur sex robotar i musstorlek drar en bil. – Läs mer på Stanfords webbsidor (länk).

[experimentell teknik] [robotar] [ändrad 12 juli 2017]

Seif

ett projekt för säkrare och enklare körning av program över webben. Det gäller alltså program som finns på en webbserver, och som anropas av användare genom en webbläsare. – Seif har utvecklats på PayPal och introducerades i början av 2016. Utgångspunkten var att webben utformades för publicering av statiska dokument, och utan tanke på it‑säkerhet. Den utvecklades inte för körning av serverbaserade program med tät kommunikation mellan server och webbläsare. Säkerhet måste därför läggas till genom extra program, som gör arbetet svårare för webbutvecklare. – Seif kan ses som en grundlig omgörning av sättet att kommunicera mellan server och webbläsare. Bland annat används inte HTTP, utan JSON och TCP. Kryptering är inbyggd, och programfiler och andra resurser identifieras av kondensat (hash), inte av namn. – Mer i detta föredrag av Douglas Crockford (länk) och i denna artikel. – Se också denna länk.

[it-säkerhet] [programmering] [webben] [ändrad 22 augusti 2019]

Privacy shield

ett avtal som reglerar överföring av data mellan EU och USA, underkänt i juli 2020 av EU-domstolen. – Avtalet, som i synnerhet gäller personuppgifter och dataskydd, godkändes av EU i februari 2016. Det ersatte det tidigare avtalet Safe Harbor†, som också hade underkänts av EU‑domstolen. – Se pressmeddelande från EU. – Privacy shield har fått kritik för att det innehåller kryphål som ger alltför stora möjligheter till övervakning. Se till exempel vad Electronic frontier foun­da­tion (EFF) skriver: länk. – EU-domstolens utslag, som säger att Privacy shield inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter som överförs till USA, kallas för Schrems II. Utslaget innebär att företag och andra organisationer (personuppgiftsansvariga) själva måste förvissa sig om att deras överföring av personuppgifter till länder utanför EU sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

[dataskydd] [eu] [inaktuellt] [personuppgifter] [politik] [övervakning] [ändrad 19 september 2020]

Semla simulator

Gapa stort!

ett datorspel som ger användaren möjlighet att äta ett obegränsat antal vir­tu­ella semlor, förutsatt att hon kan fånga dem i sin virtuella mun. – Semla simulator utvecklades 2016 av det svenska företaget Vobling (vobling.com). Det har aldrig släppts till allmänheten. – Se YouTube (kräver inloggning). – Programmet är också känt som ”Semmel-vr-appen”, se denna länk.

[spel] [ändrad 21 januari 2023]

eSIM

embedded SIM – fast inbyggt SIM‑kort. – Inbyggda SIM‑kort har samma funktioner som vanliga, utbytbara SIM‑kort, men de är inte knutna till någon bestämd operatör. Användaren kan välja och byta operatör genom att ladda ner en personlig så kallad eSIM-profil från den operatör hen väljer. Själva kortet kan inte bytas ut eller tas bort, utan sitter kvar under produktens livslängd. – eSIM sparar plats i telefonen, eftersom det inte behövs någon öppning för byte av kort. – Den första konsumentprodukten med eSIM var den smarta klockan Gear S2 från Samsung, lanserad i februari 2016 (se pressmeddelande). – eSIM har standardiserats av branschorganisationen GSMA, se gsma.com/esim. Från början utvecklades tekniken med tanke på sakernas internet, där många maskiner och apparater använder mobilnätet för att kommunicera, och man därför vill slippa arbete med att hantera utbytbara SIM‑kort. – eSIM är en specifik bit hårdvara, inte så kallad mjukvaru‑SIM (soft sim). – Se också Apple SIM.

[kort] [sim] [ändrad 5 april 2022]

Torrents time

ett program som gör att strömmande filmer som distribueras med BitTorrent‑teknik kan visas direkt i webbläsare. – Programmet är ett tillägg till webbläsare. Det är också en tjänst som är knuten till programmet Torrents time. – Torrents time introducerades i februari 2016 och kom från en grupp nederländska utvecklare. – Utvecklarna uppmanades genast av den nederländska upphovsrättsorganisationen BREIN (länk) att stänga av tjänsten. Annars hotade BREIN med dryga skadestånd för medhjälp till intrång i upphovsrätten. Utvecklarna svarade att Torrents time inte är utvecklat för intrång i upphovsrätten, och hotade i sin tur BREIN med åtal för förtal. – Se torrents‑time.com (från 2015 – arkiverad).

[film] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 11 oktober 2020]

Treasure truck

Amazons lastbilar som dagligen levererar varor till kunder i ett antal städer i USA och Storbritannien. – Varje dag levererar lastbilarna beställda varor till kundernas adresser. Utbudet är en enda produkt per dag. Produkten säljs till extra lågt pris och måste beställas samma dag. — Turerna med Treasure Truck började i februari 2016 i Seattle och ses som en del av Amazons satsning på försäljning över disk och i butiker. – Se Amazons webbsidor.

[handel] [ändrad 2 februari 2021]

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Loon†.

[bredband från himlen] [drönare] [experimentell teknik] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]